Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Byggmoms

Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Frukt

arrow_forward
rm

Taiji

arrow_forward
rr

Bifirma

Bifirma heter från och med 1 januari 2019 särskilt företagsnamn i och med införandet av lag (2018:1653) om företagsnamn.

arrow_forward
rm

Factoring

Bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel är undantagna från moms, dvs. de är momsfria (se finansiell tjänst). Däremot sägs uttryckligen i momslagen att t.ex. administrativa tjänster avseende factoring inte är momsfria utan momspliktiga. Med administrativa tjänster avses t.ex. bokförin...

arrow_forward
rs

Garageförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller anställd fri garageplats. Lagrum 61 kap. 2 § IL Kommentar Om arbetsgivaren separat betalar en garageplats i anslutning till den anställdes bostad uppkommer normalt en skattepliktig förmån för den anställde. Förmånen ska då värderas till marknadsvärde...

arrow_forward
rr

Byggnader

arrow_forward
rr

Biljetter

Löpande bokföring Färdbiljetter (t.ex. till flyg, båt, färja, buss, spårvagn, tåg, tunnelbana) i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader vanligtvis i kontogrupp 58. Entréavgifter och biljetter till mässor, utställningar etc. kan redovisas som reklam (kontogrupp 5...

arrow_forward
rr

Remburs

En köpare och säljare undertecknar ett köpeavtal med villkoret att betalningen ska ske med remburs. Köparen kontaktar sin bank och ansöker om en remburs, öppnad till förmån för säljaren. Rembursen garanterar sedan säljaren betalning mot att säljaren visar upp handlingar som följer villkoren i rembu...

arrow_forward
ra

Ratihabition

arrow_forward
Visar 1851 till 1860 av 5129 träffar.