Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Ändra företagsnamn

arrow_forward
rl

Yrkesmedicin

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
rl

Ändrad beräkning av skatteavdrag

arrow_forward
rl

Ändrad sysselsättningsgrad

När en anställd ändrar sin arbetstid, sysselsättningsgrad, påverkas många olika beräkningar inom lönehanteringen.

arrow_forward
rl

Veckovila

Lag En anställd ska enligt arbetstidslag (1982:673)ha en veckovila på minst 36 timmar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska vara sammanhängande och om möjligt förläggas till veckoslutet. Om den anställde tvingas arbeta övertid under veckovilan anser lagen att man bryter veckovilan så att en...

arrow_forward
rl

Vibrationsskada

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
rl

Viktväktarna

arrow_forward
rl

Anställningstid

När en person slutar sin anställning brukar ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg skrivas ut. Om anställningen varat under längre tid ska ett betyg med omdömen och vitsord lämnas.

arrow_forward
rl

Arbetsresor

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om arbetsresor, d.v.s. resor till och från arbetet. Om man använder bilen för resor till och från arbetet kan en anställd göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration om: avståndet är minst fem kilometer man regelmässigt tjänar minst t...

arrow_forward
rl

Arbetsskadeförsäkring

Lag I arbetsmiljölag (1977:1160) finns regler för hur arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ansvarig för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen. Skulle det trots allt hända att en anställd skadar sig på arbetsp...

arrow_forward
Visar 1841 till 1850 av 5043 träffar.