Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Gravationsbevis

Gravationsbevis och fastighetsbevis används i samband med fastighetsköp, låneansökan eller i samband med företagsrevision. Bevisen kan bl.a. beställas via inskrivningsmyndighet eller Lantmäteriet. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet och innehåller uppgifter om registerbeteckning, ...

arrow_forward
ra

Dåliga arbetsprestationer

Att en arbetstagare utför sitt arbete på ett sätt som jämförelsevis inte alls är lika bra som hans eller hennes kollegors arbete, kan i vissa fall leda till uppsägning på grund av personliga skäl. Så kan vara fallet om prestationerna väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat ...

arrow_forward
rr

Nettoinvestering i ett leasingavtal

Nettoinvestering i ett leasingavtal utgörs enligt K3 punkt 20.16 av bruttoinvesteringen i ett leasingavtal diskonterat till leasingavtalets implicita ränta.

arrow_forward
rm

Bilersättning

arrow_forward
rl

Avtalsgruppförsäkring, AGS

Avtal När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund, ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, ett s.k. arbetaravtal, är...

arrow_forward
rm

Ombud

arrow_forward
ra

Europeiska företagsråd

Inom EU har det sedan 1970-talet förts diskussioner om att införa regler om medinflytande för arbetstagare i företag och koncerner inom unionen. När det gäller medinflytandet i företag och företagsgrupper med verksamhet i flera EU-länder har frågan lösts genom ett direktiv från 1994 (94/45/EG) om i...

arrow_forward
rl

Graviditetspenning

En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110). Lag GraviditetspenningEn kvinnlig anställd som väntar barn...

arrow_forward
rs

Tomträttsavgäld

Definition Löpande betalning för upplåtelse av mark genom tomträtt. Lagrum 16 kap. 1 § och 42 kap. 27 § IL Kommentar För en innehavare av en tomträtt som är en näringsfastighet är tomträtten en direkt avdragsgill kostnad. För en ägare av en privatbostad behandlas tomträttsavgäld som ränta. Nä...

arrow_forward
rl

Mobiltelefon

arrow_forward
Visar 1831 till 1840 av 5043 träffar.