Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Enligt tryggandelagen ska arbetsgivare redovisa i en post i balansräkningen benämnd Avsatt till pensioner under rubriken Avsättning den förpliktelse som beräknats enligt tryggandelagen. Övriga pensionsåtagande redovisas i denna post i balansräkningen. K3-regler Enligt RedR 1 (uppdatering 2020) åte...

arrow_forward
rb

Partiell fission

arrow_forward
rb

Partrederi

Definition Partrederi är en form av bolag som består av flera personer, som kan vara fysiska eller juridiska personer, vilka kommit överens om att under delat ansvar bedriva handelssjöfart med ett gemensamt ägt fartyg. Bolagsformen partrederi företräds av en ”huvudredare” som väljs av redarna (de...

arrow_forward
rr

Påsar

Löpande bokföring Utgifter för inköp av emballage i form av pappers- och plastpåsar (inklusive påsklämmor/påsförslutningar) bokförs som förbrukningsmateriel. Även sopsäckar bokförs vanligen som förbrukningsmateriel.

arrow_forward
rs

Patent

Definition Ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

arrow_forward
ra

Pensionsålder

Från och med den 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vi...

arrow_forward
rb

Budplikt

Definition Budplikt innebär att en person som äger mer än 30 % av rösterna i ett börsbolag är skyldig att lämna ett publikt bud om att köpa samtliga resterande aktier. Budplikten är reglerad i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Plikten anses vara ett uttryck för Likhetspri...

arrow_forward
rs

Courtage

Definition Avgift som kunden får betala till fondkommissionären eller banken vid köp och försäljning av värdepapper. Kommentar Courtage är en kostnad för att köpa eller sälja värdepapper. Kostnaden är avdragsgill vid kapitalvinstberäkningen som anskaffningsutgift respektive försäljningskostnad. C...

arrow_forward
ra

Permittering

Definition Permittering är ett ord som ofta används synonymt med korttidsarbete. En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar besluta om korttidsarbete/permittering. Ett sådant beslut innebär att arbetstagaren tillfälligt befrias från sin arbetsskyldighet. Anledningen kan vara arbetsbrist, maski...

arrow_forward
rl

Personalhandbok

När man startar ett företag är det vanligt att man är ensam eller ett par delägare. Det dröjer kanske innan man anställer personal. Så länge man är ensam eller bara ett par stycken kommer man i allmänhet överens med ett handslag om löner, arbetstider och andra villkor. Om företaget går bra kanske...

arrow_forward
Visar 1821 till 1830 av 5043 träffar.