Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Utländsk skatt

Definition Skatt som betalas av svenska skattesubjekt till stater utanför Sverige. Lagrum 16 kap. 18 § IL Kommentar För att undvika att inkomster beskattas två gånger i olika stater går det att kostnadsföra utländsk skatt och sedan eventuellt få avräkning av utländsk skatt. Avdrag får endast g...

arrow_forward
rr

Utländsk moms

Företag som betalar moms i något annat land än Sverige får inte göra avdrag för denna utländska moms i skattedeklarationen, import och införsel. Däremot kan företaget efter ansökan till respektive lands moms-/skattemyndigheter under vissa omständigheter få tillbaka momsen. EU har gemensamma regler ...

arrow_forward
rl

Subventionerad kost

arrow_forward
rr

Utmätning

Vid utmätning tas utmätningsbar egendom hos en gäldenär i anspråk för betalning av en borgenärs obetalda fordran. För utmätning krävs en exekutionstitel, dvs. en dom från Tingsrätten eller ett beslut från KFM. Genom utmätning av fast eller lös egendom kan KFM säkerställa betalningen av borgenärens ...

arrow_forward
rl

Utlänningslagen

I utlänningslag (2005:716) och utlänningsförordning (2006:97) finns bestämmelser om vad en arbetsgivare måste tänka på om man vill anställa utländsk arbetskraft.

arrow_forward
rm

Orkester

arrow_forward
rb

Revision

Definition Revision är det granskningsarbete som en revisor utför i ett aktiebolag och omfattar granskning av bolagets räkenskaper och granskning av bolagsledningens förvaltning. Revision syftar till att skapa trovärdighet gentemot externa intressenter till bolaget som granskas, bland annat inves...

arrow_forward
rm

Postmoms

Definition Här avses posttjänster och frimärken som den 1 april 2016 omfattades av en förändring när vissa tjänster blev momsbefriade. Sedan länge har befordran av brev omsatt inom landet ansetts vara momspliktigt förutsatt att detta har skett i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (20...

arrow_forward
rs

Uttag från skogskonto

arrow_forward
ra

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet är namnet på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Avtalet syftar till att företagsanpassa och decentralisera vissa områden; nämligen arbetsorganisation, företagets ekonomi, teknisk utveckling med mera samtidigt som det inbegriper regler om medbestämmande och samarbete...

arrow_forward
Visar 1811 till 1820 av 5043 träffar.