Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Genomsyn

Definition Rättslig argumentering som går ut på att bortse från en eller flera rättshandlingar och beskatta utifrån en tänkt innebörd av händelseförloppet. Kommentar Ett händelseförlopp ska beskattas utifrån sin verkliga innebörd oavsett vilken rubrik man valt för att benämna till exempel ett avt...

arrow_forward
rs

Golf

arrow_forward
rs

Handel med värdepapper

arrow_forward
rs

Hyreshus

Definition Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Lagrum 2 kap. 15 § 1 st. IL. Kommentar I inkomstskattelagen hänvisar man till fastighetstaxeringslagens definition av hyreshus. Genom nya skatteregler, som gäller fö...

arrow_forward
rs

Inkurans

arrow_forward
rs

Jubileum

arrow_forward
rs

Kommanditbolag

arrow_forward
rs

Kompletteringsregeln (pensionskostnader)

Definition Kompletteringsregeln gör det möjligt att få ett större skattemässigt avdrag än vad huvudregeln medger. Lagrum 58 kap. 7-12 §§ IL Kommentar Det förekommer att en anställd har ett otillräckligt pensionsskydd från nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Den anställde kanske började arbe...

arrow_forward
rs

Koncern

Definition En grupp av företag som enligt någon civilrättslig definition bildar en koncern. Lagrum 2 kap. 5 § IL Kommentar Det finns ett antal civilrättsliga definitioner som anger att en grupp av företag utgör en koncern. I aktiebolagslagen definieras koncern i 1 kap. 11 §. Koncernbegreppet ...

arrow_forward
rs

Likvidation

Definition Att avsluta en juridisk person genom upplösning. Lagrum 44 kap. 7 § IL Kommentar En likvidation leder till att företaget som likvideras anses avyttrat. Om tillgångar skiftas ut innan likvidationen är avslutad ska det ske en kapitalvinstberäkning. Omkostnadsbeloppet räknas av mot uts...

arrow_forward
Visar 1801 till 1810 av 5043 träffar.