Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Mobiltelefon

arrow_forward
rr

MOSS-deklaration

Se uppslagsordet MOSS i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Näringsbetingad andel

Definition Skatterättslig definition av andelar som innebär att utdelning och kapitalvinst är skattefria. Lagrum 24 kap., 25 kap. och 25 a kap. IL Kommentar För att undvika kedjebeskattning har man infört regler om näringsbetingade andelar. Enligt principen om ekonomisk dubbelbeskattning ska en...

arrow_forward
ra

Närståendevård

En anställd har under vissa förutsättningar rätt till ledighet från sitt arbete och rätt till ersättning från Försäkringskassan för att vårda en svårt sjuk närstående. Det krävs att vården ges här i landet och att den sjuke omfattas av socialförsäkringslagen. Ersättningen är en s.k. arbetsbaserad ...

arrow_forward
rs

Närstående

Definition Som närstående räknas make, förälder, mor- och farföräl- der, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling samt dödsbo som den skattskyldige eller någon annan av de nämnda personerna är delägare i. Lagrum 2 kap. 22 § IL Kommentar Som avkomling räknas också styvba...

arrow_forward
rl

Närståendevård

Den som vårdar en svårt sjuk närstående kan få närståendepenning ifrån Försäkringskassan. Som närstående räknas anhöriga, men också någon man har en nära relation till exempel en god vän. Med vård menas att vara tillsammans med den sjuke. Den sjuke kan vårdas på sjukhus eller i hemmet. Den närståe...

arrow_forward
ra

Negativ föreningsrätt

Med föreningsrätt menas en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet i en sådan organisation och att verka för en sådan organisation eller för att en sådan organisation bildas. Detta brukar kallas den positiva föreni...

arrow_forward
rr

Negativ goodwill

K3-regler Negativ goodwill utgör enligt K3 punkt 19.15 den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är lägre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Uppkommer negativ goodwill ska företaget enligt punkt 1...

arrow_forward
rr

Nettolöneavdrag

Med nettolöneavdrag menas att man från den nettolön som ska utbetalas gör ett avdrag som en slags direkt betalning från en anställd för uttag av varor, tjänster och förmåner. Nettolöneavdraget påverkar inte bruttolönen, bara det utbetalade beloppet (jfr. bruttolöneavdrag). Löpande bokföring Konto ...

arrow_forward
rr

Nettoinvestering i ett leasingavtal

Nettoinvestering i ett leasingavtal utgörs enligt K3 punkt 20.16 av bruttoinvesteringen i ett leasingavtal diskonterat till leasingavtalets implicita ränta.

arrow_forward
Visar 1791 till 1800 av 5043 träffar.