Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Allmännyttig ideell förening

Tabellen nedan sammanfattar momshanteringen för en allmännyttig ideell förening. Transaktion i en allmännyttig ideell förening Konsekvens Omsättning (t.ex. försäljning). Anses normalt inte bedriva ekonomisk verksamhet och ska därför inte redovisa utgående moms på försäljningen. Avdrag...

arrow_forward
rr

Abonnemang

Med abonnemang avses en i förväg beställd och betald rätt att under en period erhålla en serie likartade tjänster eller varor. Det kan t.ex. gälla tidningar, tidskrifter och databaser men också el, vatten och avlopp, värme, service, telefonväxel. Avgifter för abonnemang betalas vanligen i förskott ...

arrow_forward
ra

Tvåmånadersregeln

Vid uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren som steg ett uppfylla den s.k. månadsregeln i 7 § anställningsskyddslagen. Denna regel innebär att arbetsgivaren inte får grunda en uppsägning enbart på förhållanden eller händelser som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan h...

arrow_forward
rr

Postbox

Posten tar ut en fast årsavgift i förskott för postbox. Löpande bokföring Eftersom avgiften avser en kostnad för postförvaring, jämförbar med kostnader för postbefordran, kan den debiteras konto grupp 62 Tele och post (BAS 2022). Alternativt bokförs postboxavgiften på samma sätt som avgifter för ...

arrow_forward
rr

Advokat- och rättegångskostnader

I vissa fall kan företag behöva ta in extern hjälp av advokater eller andra juridiska ombud, exempelvis för styrelsearbete, skatteprocesser, skadeståndsprocesser och upprättande av avtal. Löpande bokföring Advokat- och rättegångskostnader kostnadsförs i takt med att arbetet utförs eller faktura er...

arrow_forward
ra

Arbetsåtagande

Att åta sig att utföra ett arbete förutsätter att någon frivilligt väljer att utföra arbete åt någon annan. Ett arbetsåtagande ska grundas på ett avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Därmed utesluts exempelvis värnpliktiga och arbetande fångar från arbetstagarbegreppet. Ett anställningsförhå...

arrow_forward
rl

A-kassa

Arbetslöshetskassan är en omställningsförsäkring som träder in och betalar ersättning under ett antal dagar när någon blir arbetslös. Under den tid en anställd arbetar och uppbär lön betalas avgifter in till A-kassan. En anställd som är medlem i en fackförening betalar en avgift till fackförbundet ...

arrow_forward
rr

A-kassa

Anslutning och betalning till arbetslöshetskassan, vanligen bara kallad A-kassan, medför rätt till ersättning vid arbetslöshet. Anslutning till såväl fackförening som A-kassa är frivillig. Om arbetsgivaren betalar en anställds avgifter till A-kassan utgör detta en skattepliktig förmån. En enskild n...

arrow_forward
rr

Periodiseringsfond

Löpande bokföring Avsättning till periodiseringsfond får enligt dagens regler göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, dvs. av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Periodiseringsfonden ska återfinns i företagets redovisning och bo...

arrow_forward
rr

Gåvor till kunder

Med gåvor till kunder menas normalt enklare s.k. reklamgåvor (reklam) och s.k. representationsgåvor (representation). Se uppslagsorden Reklamgåva och Representationsgåva i Rätt Skatt respektive Rätt Moms. I Rätt Moms finns dessutom Gåva vid representation.

arrow_forward
Visar 171 till 180 av 5129 träffar.