Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Överlåtelseavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Av stadgarna ska det också framgå hur avgiften ska beräknas. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om överlåtelseavgift kan tas ut, dels grunden...

arrow_forward
rr

Certifiering

I samband med företagens kvalitetssäkring och miljöstyrning innebär certifiering att företagen erhåller ett certifikat i form av ett skriftligt bevis över att företaget uppfyller kvalitetskraven enligt vald kravstandard. Löpande bokföring Utgifter för certifiering har inget eget konto i BAS utan k...

arrow_forward
rs

Verklig förlust

Definition En förlust som inte påverkats av transaktioner mellan närstående parter. Lagrum 44 kap. 23 § IL Kommentar Innan 2003 var förluster på aktier i dotterbolag avdragsgilla. Det fanns då anledning för Skatteverket att säkerställa att dessa förluster var verkliga och inte berodde på olika...

arrow_forward
rs

Företagsförsäkringar

Definition Försäkringar för att skydda företaget mot ekonomisk skada på grund av t.ex. brand, inbrott, vattenskador m.m. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Ansvarsförsäkringar som skyddar mot ekonomiska risker i samband med den egna verksamheten räknas också till kategorin företagsförsäkringar. Ut...

arrow_forward
rs

Kompletteringsregeln (pensionskostnader)

Definition Kompletteringsregeln gör det möjligt att få ett större skattemässigt avdrag än vad huvudregeln medger. Lagrum 58 kap. 7-12 §§ IL Kommentar Det förekommer att en anställd har ett otillräckligt pensionsskydd från nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Den anställde kanske började arbe...

arrow_forward
rl

Paus

Arbetsgivaren ska ordna så att de anställda utöver raster, ska få skäliga pauser.

arrow_forward
rb

Firmaöverlåtelse

arrow_forward
rm

Friskvårdskupong

arrow_forward
rb

Partiell fission

arrow_forward
rb

Reglerad marknad

Definition Reglerad marknad är det juridiskt korrekta begreppet för det som tidigare kallades ”börs”. Reglerad marknad är alltså ett rättsligt definierat begrepp för själva marknadsplatsen. Det som numera kallas börs är istället det företag som driver den reglerade marknaden (se nedan). En reglera...

arrow_forward
Visar 1781 till 1790 av 5043 träffar.