Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Licensavgifter/licensintäkter

arrow_forward
rr

Liftkort

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Likvidation

Definition Att avsluta en juridisk person genom upplösning. Lagrum 44 kap. 7 § IL Kommentar En likvidation leder till att företaget som likvideras anses avyttrat. Om tillgångar skiftas ut innan likvidationen är avslutad ska det ske en kapitalvinstberäkning. Omkostnadsbeloppet räknas av mot uts...

arrow_forward
rs

Lokaltillbehör

Definition Utrustning i en lokal som är till för att göra den användbar i näringsverksamheten. Lagrum 18 kap. IL Kommentar En hyresgäst köper inredning som sätts in i en hyrd lokal och skriver av dessa inventarier enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden. Detta und...

arrow_forward
rr

Lön till barn

Löpande bokföring Lön till barn bokförs tillsammans med andra löner i kontogrupperna 70-72. Se uppslagsordet Familjebeskattning i Rätt Skatt.

arrow_forward
ra

Löneavdrag

Definition Löneavdrag innebär helt enkelt att arbetsgivaren gör avdrag på arbetstagarens lön. Det kan antingen vara på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet utan rätt till lön, att arbetstagaren och arbetsgivaren är överens om avdraget eller i form av en disciplinär åtgärd. Skä...

arrow_forward
rr

Lönebidrag

Arbetsgivare som t.ex. nyanställer arbetshandikappade eller långtidsarbetslösa äldre personer kan få statligt lönebidrag. I bidraget ingår även ersättning för arbetsgivaravgifter. Löpande bokföring Lönebidrag ska i den kostnadsslagsredovisade resultaträkningen (vilket också framgår av K2 nedan) r...

arrow_forward
ra

Lönebidrag

Definition Lönebidrag är ett statligt bidrag till lön vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för anställning för en person som är i behov av att få en anställning eller av att stärka sina möjligheter att behålla...

arrow_forward
rr

Löneväxling

Med löneväxling menas att en del av bruttolönen (dvs. lönen före skatt) byts mot en förmån. Ett vanligt exempel på löneväxling är när en anställd löneväxlar mot pension. Se uppslagsordet Löneväxling i Rätt Skatt och Rätt Lön.

arrow_forward
rl

Måltider

arrow_forward
Visar 1771 till 1780 av 5043 träffar.