Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Fribrev

Definition Den intjänade ovillkorade rätten till pension vid en viss given tidpunkt. Kommentar Begreppet används även som benämning på en pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några premier. För att beräkna avdragsutrymmet enligt kompletteringsregeln (pensioner) behöver man ta reda på...

arrow_forward
rl

Elbil

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om bilförmåner och bestämmelser om nedsättning av förmånsvärdet om bilen är utrustad så att den går att köra med såväl bensin som ett miljövänligt drivmedel.

arrow_forward
rr

Catering

Catering innebär att mat levereras färdiglagad till beställaren - maten äts således någon annanstans än i säljarens lokaler. Konteringen beror på syftet med den inköpta cateringen.

arrow_forward
rl

Permission

Det finns ingen lag som reglerar en anställds rätt till permission, d.v.s. ledighet med bibehållen lön utan permission regleras uteslutande i kollektivavtal. Avtal Med permission menas att den anställde är ledig från sitt arbete och behåller sin lön under ledigheten. Regler för permission finns i...

arrow_forward
rr

Factoring

Ett företag har två möjligheter att använda sina kundfordringar/fakturor ( faktura, försäljning) till att få tidigare betalning innan kunderna betalat, nämligen genom att använda kundfakturorna som säkerhet för upplåning av kontanter eller genom försäljning av kundfakturorna. Kreditinstituten/fact...

arrow_forward
rs

Garagehyra

arrow_forward
ra

Turordning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren upprätta en turordningslista för att avgöra i vilken ordning arbetstagarna ska sägas upp. Observera att endast tillsvidareanställd personal kan sägas upp. Visstidsanställd personal omfattas således inte av turordningsreglerna. Först ska de a...

arrow_forward
rs

Utrangering

Definition Kvarvarande anskaffningsutgift kostnadsförs på grund av att en byggnad förstörs, rivs eller tas ur bruk av annan anledning. Lagrum 19 kap. 7 § IL Kommentar När en hel byggnad rivs eller förstörs kan man dra av resterande värdeminskningsavdrag. Detta kallas utrangering. Enligt Skattev...

arrow_forward
rl

Tantiem

I företagsledares, styrelseledamöters eller vd:s anställningsavtal finns ofta en överenskommelse om tantiem. Med tantiem menas en rörlig ersättning som beräknas exempelvis på företagets rörelseresultatet eller omsättning. Beskattning av ett tantiem anser Skatteverket ska ske när beloppet är tillg...

arrow_forward
rl

Smörgås

Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån.

arrow_forward
Visar 1761 till 1770 av 5129 träffar.