Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Reglerad marknad

Definition Reglerad marknad är det juridiskt korrekta begreppet för det som tidigare kallades ”börs”. Reglerad marknad är alltså ett rättsligt definierat begrepp för själva marknadsplatsen. Det som numera kallas börs är istället det företag som driver den reglerade marknaden (se nedan). En reglera...

arrow_forward
rb

Reservfond

Definition Reservfond var en tidigare obligatorisk fond som utgjorde en del av bundet eget kapital. I förekommande fall är reservfonden numera en frivillig fond som bolaget kan sätta upp. Tidigare fanns en regel i aktiebolagslagen som tvingade bolag att sätta av en tiondel av sina första vinster ...

arrow_forward
rb

Kompanjonkonflikter

Kompanjonkonflikter är ett av de vanligaste men samtidigt allvarligaste hoten mot ett bolags framgång. Mycket av regleringen inom bolagsrätten syftar till att reglera olika typer av konflikter som kan uppstå i organisationen, däribland konflikter mellan majoritetsägare och minoritetsägare. Men det ...

arrow_forward
ra

Studieledighet

Enligt en särskild lag, studieldighetslagen, har anställda rätt att vara lediga för studier. Lagen trädde i kraft 1975 och reglerar endast rätten att vara ledig. Någon rätt till ersättning för förlorad inkomst under studierna ger inte lagen. I vissa fall är frånvaro på grund av utbildning semesterl...

arrow_forward
rr

Finansiellt leasingavtal - aktivering i juridisk person

Ett företag som är leasetagare och tillämpar K3 eller RFR 2, får redovisas sina finansiella leasingavtal efter dess ekonomiska innebörd i juridisk person. Detta innebär att företaget redovisar leasingavtalet som ett köp. Dock måste dessa transaktioner återläggas i företagets inkomstdeklaration efte...

arrow_forward
rs

Uttag från skogskonto

arrow_forward
rr

Enskild firma

En enskild firma drivs av en privatperson, s.k. fysisk person. Den som driver en enskild firma kallas för enskild näringsidkare och verksamheten benämns enskild näringsverksamhet. Alla som är bokföringsskyldiga bokföringsskyldighet enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat år...

arrow_forward
ra

Företagsbil

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Tjänstebilen benämns då även företagsbil. Företaget betalar bilkostnaderna, men får göra avdrag för att minska sin skatt. Företagsbilen kan om arbetsgivaren tillåter det användas för privat bruk av den anställde, men ska det privata använda...

arrow_forward
rs

Reparation och underhåll

Definition Åtgärd på tillgång som syftar till att återställa en tillgång i ursprungligt skick. Lagrum 18 kap. 2 §, 19 kap. 2 § och 20 kap. 3 § IL Kommentar Vissa tillgångar behöver repareras och underhållas löpande under tillgångarnas ekonomiska livslängd. Det gäller tillgångar av större ekonom...

arrow_forward
rm

Vinstmarginalbeskattning

Beskattning Vid försäljning av begagnade varor och resetjänster finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen istället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) brukar användas för det här systemet. Det finns olika skäl till att systemet med vi...

arrow_forward
Visar 1751 till 1760 av 5043 träffar.