Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Patent

Definition Ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

arrow_forward
rs

Reservdelar

Kommentar Reservdelar som innehas vid försäljning räknas som lagertillgångar. Reservdelar till inventarier och specialverktyg som innehas för den egna verksamheten räknas som inventarier.

arrow_forward
rs

Schablonmetoden

Definition För marknadsnoterade delägarrätter kan man använda 20 procent av försäljningspriset som anskaffningsvärde. Lagrum 48 kap. 15 § IL Kommentar Vid en kraftig värdestegring är det mer fördelaktigt att använda schablonmetoden jämfört med genomsnittsmetoden. Anskaffningsvärdet beräknas til...

arrow_forward
rs

Gemensam verksamhet

Definition Verksamhet som bedrivs av två makar där ingen, eller båda, makarna har en företagsledande ställning. Lagrum 60 kap. 10 § IL Kommentar Verksamhet som bedrivs av två makar kan antingen vara gemensamt bedriven eller så är det fråga om s.k. medhjälparfall. Om den ene maken har en företag...

arrow_forward
rs

Massage

arrow_forward
rr

Rex

Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag - är en vidareutveckling av Reko från Srf konsulterna. Standarden bygger på fastställda nordiska principer som omfattar 15 000 auktoriserade redovisnings-konsulter i Sverige, Norge och Finland. Målsättningen är att skapa hög kvalitet i redovisningen, et...

arrow_forward
rl

Nettolöneskuld

Ibland gör man avdrag från den anställdes nettolön, d.v.s. på lönen efter skatt. Det kan handla om fackföreningsavdrag, avdrag för medlemsavgift till konstförening, idrottsförening eller annan förening som de anställda bildat på företaget. Om en anställd blir sjuk eller blir frånvarande av någon...

arrow_forward
rm

Återbetalningsrätt

arrow_forward
rb

Simultanbildning

Definition Simultanbildning innebär att de åtgärder som krävs för att bilda ett aktiebolag kan ske samtidigt vid ett enda tillfälle. Simultanbildning är numera den enda metoden för bolagsbildning, men tidigare fanns en metod där åtgärderna skedde under en längre tidsperiod, så kallad Successivbildn...

arrow_forward
rm

Tandvård

Tandvård är momsfri. Vidare är försäljning av dentaltekniska produkter m.m. momsfritt när dessa säljs av tandläkare eller tandtekniker. Det finns gränsdragningsfrågor när det gäller momspliktig uthyrning av personal som måste beaktas på tandvårdsområdet. Reglerna för momsfri försäljning av tandvår...

arrow_forward
Visar 1741 till 1750 av 5129 träffar.