Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Provnings- och provtagningsavgifter

Löpande bokföring Olika kontroll- och provningsanstalters avgifter i samband med kontroller, besiktning, provtagning och tester kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Kontrollavgift...

arrow_forward
rr

Punktskatter

En punktskatt tas ut på särskilt utvalda varor och tjänster och är precis som moms en s.k. indirekt skatt. Företag som är skattskyldiga för punktskatter tar i sin tur normalt ut dessa i sin egen fakturering/kontantförsäljning. Till varans/tjänstens värde läggs punktskatten och därefter påförs moms...

arrow_forward
rs

Punktskatt

Definition En skatt på konsumtion av vissa varor, till exempel alkohol och tobak. Kommentar Punktskattens syfte är att begränsa användningen av vissa varor. Skatten är en avdragsgill kostnad för en näringsidkare. Deklaration Underlaget för punktskatt redovisas i skattedeklaration.

arrow_forward
rr

Räntekostnader

I samband med lånat kapital/utnyttjad kredit debiteras företaget ränta. Under förutsättning att kapitalet används i näringsverksamheten är räntekostnaderna även skattemässigt avdragsgilla. Löpande bokföring Erlagd ränta debiteras något av kontona i kontogrupp 84 Räntekostnader och liknande result...

arrow_forward
rm

Region

Från och med 1 januari 2020 ersätts beteckningen för kommuner på regionalnivå, dvs landsting, med beteckningen regioner.

arrow_forward
rr

Reko

Reko är en svensk standard för redovisningstjänster som utvecklats av FAR (www.far.se). Syftet med Reko är ”att bidra till högre kvalitet på redovisningstjänster, något som är till nytta för såväl enskilda kundföretag som näringsliv och samhälle”. Reko omfattar alla som medverkar i redovisningsuppd...

arrow_forward
rl

Resa

Arbetsgivaren kan vid vissa tillfällen anordna en resa där de anställda deltar. Resan benämns t.ex. konferensresa.

arrow_forward
rl

Reseersättning

När en anställd är på resa för arbetsgivarens räkning, tjänsteresa, ska arbetsgivaren ersätta de merkostnader som den anställde får på grund av tjänsteresan. Det kan vara direkta utlägg som hotellkostnad, taxiresor m.m. Arbetsgivaren ska också ersätta merkostnader som kan uppkomma på grund av att...

arrow_forward
rl

Reseförmån

I stället för kontant ersättning kan arbetsgivaren belöna en anställd, som utfört ett gott arbete med t.ex. en semesterresa.

arrow_forward
rm

Festival

arrow_forward
Visar 1731 till 1740 av 5043 träffar.