Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Anställningstid

När en person slutar sin anställning brukar ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg skrivas ut. Om anställningen varat under längre tid ska ett betyg med omdömen och vitsord lämnas.

arrow_forward
ra

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen inrättades den 1 januari 1929. Domstolens främsta uppgift var att avgöra tvister om tolkning och tillämpning av kollektivavtal och tvister angående fredsplikt enligt den då gällande kollektivavtalslagen. Dessutom avgjorde domstolen mål om föreningsrättskränkning i sådana fall då par...

arrow_forward
rb

Budplikt

Definition Budplikt innebär att en person som äger mer än 30 % av rösterna i ett börsbolag är skyldig att lämna ett publikt bud om att köpa samtliga resterande aktier. Budplikten är reglerad i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Plikten anses vara ett uttryck för Likhetspri...

arrow_forward
rb

Börs

arrow_forward
rb

Dagordning

Definition Dagordningen är den lista över alla ärenden och frågeställningar som ska behandlas på ett möte. Den föreslagna dagordningen bör ingå i kallelsen till ett möte och blir därmed bestämmande för vad som kan behandlas på mötet. I bolagsrätten förekommer dagordningen främst vid två möten, Dag...

arrow_forward
rb

Delta på bolagsstämma

arrow_forward
rb

Digital bolagsstämma

En bolagsstämma som sker genom elektronisk uppkoppling mellan aktieägarna (kallas ibland elektronisk bolagsstämma eller bolagsttämma online) anses inte vara möjligt enligt aktiebolagslagen som den är utformad i dagsläget. En bolagsstämma måste hållas på en viss ort, vilket indirekt förbjuder att st...

arrow_forward
rb

Eurobolag

Definition Ett eurobolag kallas ett svenskt aktiebolag som använder euro som Redovisningsvaluta och aktiekapitalsvaluta. Det har varit möjligt för svenska aktiebolag att redovisa i euro sedan 2001. En anledning till att ett aktiebolag kan vilja ha euro som redovisnings- och aktiekapitalsvaluta ä...

arrow_forward
rb

Firmaöverlåtelse

arrow_forward
rb

Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse är en praktisk process som innebär att kontrollen över ett företag, ett bolag eller en affärsverksamhet, övergår från nuvarande ägare till ny ägare. Det är inte en formell eller rättsligt definierad process, den kan aktualisera det mesta av bolagsrätten och annan affärsjuridik. ...

arrow_forward
Visar 1721 till 1730 av 5043 träffar.