Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Carry forward

Definition Att ta med sig en möjlig beskattningseffekt till kommande beskattningsår. Lagrum avräkningslagen 40 kap. 2 § IL Kommentar I svensk beskattningsrätt finns ett antal exempel där man använder carry forward-tekniken för att ta med sig en avdragsmöjlighet till kommande beskattningsår. Be...

arrow_forward
rl

Smörgås

Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån.

arrow_forward
ra

Företagsbil

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Tjänstebilen benämns då även företagsbil. Företaget betalar bilkostnaderna, men får göra avdrag för att minska sin skatt. Företagsbilen kan om arbetsgivaren tillåter det användas för privat bruk av den anställde, men ska det privata använda...

arrow_forward
rm

EU-överföring av vara

I begreppet överföring av vara ligger att en vara transporteras från ett land till ett annat land inom EU, utan att det sker en äganderättsöverlåtelse. Överföring av egna varor kan exempelvis ske för att användas på en mässa eller om man har ett lager i annat land. Den fysiska transporten mellan t...

arrow_forward
rm

Kreditfaktura

Definition Kreditnotan beskrivs som en handling eller ett meddelande med en ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. En kreditnota är alltså en handling som återspeglar en ändring av en tidigare inträffad affärshändelse. En kr...

arrow_forward
rl

Nettolöneskuld

Ibland gör man avdrag från den anställdes nettolön, d.v.s. på lönen efter skatt. Det kan handla om fackföreningsavdrag, avdrag för medlemsavgift till konstförening, idrottsförening eller annan förening som de anställda bildat på företaget. Om en anställd blir sjuk eller blir frånvarande av någon...

arrow_forward
rr

Kreditfaktura

arrow_forward
rb

Reglerad marknad

Definition Reglerad marknad är det juridiskt korrekta begreppet för det som tidigare kallades ”börs”. Reglerad marknad är alltså ett rättsligt definierat begrepp för själva marknadsplatsen. Det som numera kallas börs är istället det företag som driver den reglerade marknaden (se nedan). En reglera...

arrow_forward
rr

GAAP

En förkortning av Generally Accepted Accounting Principles/Practices, dvs. det som vi i Sverige benämner (svensk) god redovisningssed. Motsvarande benämning på engelska för en svensk god redovisningssed blir då Swedish GAAP.

arrow_forward
rs

Marknadsföringsbidrag

Definition Avdrag för att stötta ett utländskt företag i intressegemenskap som själv inte lyckats bära alla sina kostnader. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Utgångspunkten är att alla transaktioner ska ske till marknadspris. Mellan parter i en intressegemenskap måste internprissättning ske på et...

arrow_forward
Visar 1721 till 1730 av 5129 träffar.