Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

arrow_forward
rr

Balanserat resultat

När balansräkningen avseende föregående års bokslut i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening fastställts och eventuell beslutad avsättning till reservfond eller andra fonder samt eventuell beslutad aktieutdelning (utdelning till aktieägare) respektive återbäring (medlemsåterbäring i ekonomisk f...

arrow_forward
rr

Balanserad vinst eller förlust

K2-regler I balansräkningen under rubriken Fritt eget kapital ska en post benämnd Balanserat resultat redovisas, se punkt 4.12 för aktiebolag och 4.16 för ekonomiska föreningar. Posten innehåller enligt dessa punkter det sammanlagda beloppet av tidigare års balanserade vinster, förluster och överku...

arrow_forward
rr

Balansrapport

En balansrapport är en sammanställning av presentationen i systematisk ordning (huvudbokföringen) avseende kontoklasserna 1 och 2. En balansrapport liknar en balansräkning men är uppställd i kontonummerföljd medan en färdig balansräkning inte har några kontonummer och måste vara uppställd enligt up...

arrow_forward
rr

Banklån

arrow_forward
rm

Barnomsorg

Beskattning Social omsorg är undantaget från moms, dvs. momsfritt. Med social omsorg avses offentlig och privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig omsorg. Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat hur personaluthyrnin...

arrow_forward
ra

Barn

arrow_forward
rl

Begravning

Enligt permissionsregler får en anställd vara ledig från arbetet vid nära anhörigs begravning.

arrow_forward
rl

Belöning

Många företag utlyser tävlingar om bästa förslag till förbättringar eller effektiviseringar.

arrow_forward
rl

Bensinkort

En anställd som har en bilförmån kan antingen betala bensinen själv och få ersättning för tjänstekörning, eller så kan arbetsgivaren stå för bensinkostnaden och den anställde förmånsbeskattas för sin privata körning.

arrow_forward
Visar 1711 till 1720 av 5043 träffar.