Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

IFRS-företag

Ett IFRS-företag är enligt K3 punkt 1.2 ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Till...

arrow_forward
rl

Övertidsjournal

Lag Enligt arbetstidslag (1982:673) ska arbetsgivaren föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid, s.k. jourtids-, övertids-, och mertidsjournal. Arbetsmiljöverket har i föreskrifter talat om hur sådana anteckningar ska se ut. Anteckningarna kan göras som arbetsgivaren bestämmer men ska vara ...

arrow_forward
rr

Donationskapital

Donationskapital är normalt kapitalbelopp som tillförts en ideell organisation eller en stiftelse av externa donatorer. Det som skiljer donationskapitalet från ändamålsbestämda medel är att när gåvan är i form av ett donationskapital så har givaren angett att endast avkastningen på kapitalbeloppet ...

arrow_forward
rr

Faktura, innehåll

Både BFL och ML innehåller krav på innehållet på en fullständig faktura. Det ligger i båda parters intresse att fakturor innehåller all obligatorisk information. Enligt 5 kap. 7 § BFL ska en verifikation innehålla följande: när verifikationen har sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsor...

arrow_forward
rr

Betalningsföreläggande

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid kan säljaren/leverantören - efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkassolagen (1974:182) - vända sig till Kronofogden, KFM, (www.kronofogden.se), med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande. 5 § Inkassolagen Krav mot en gäldenär...

arrow_forward
rr

Faktureringsavgifter

En faktureringsavgift är leverantörens avgift för att ställa ut en faktura och då för att ställa ut fakturan på papper. Löpande bokföring Hos säljaren:Den faktureringsavgift som påförs fakturan till köparen avseende försålda varor/tjänster krediteras vanligen samma inkomstkonto som den sålda vara...

arrow_forward
ra

Betyg

Arbetsgivaren ska i samband med att en arbetstagare lämnar sin anställning upprätta ett skriftligt intyg som anger anställningstiden och beskriver utförda arbetsuppgifter. Av praxis följer att en arbetstagare har rätt till detta. Vid längre anställningstid bör anställningsintyget dessutom innehålla...

arrow_forward
rr

Kapitaltäckningsgaranti

En kapitaltäckningsgaranti innebär att bolagets aktieägare garanterar att bolagets egna kapital alltid ska uppgå till ett visst belopp. En kapitaltäckningsgaranti är inget egentligt tillskott till aktiebolaget utan i stället ett sätt att säkerställa att tillskott kommer att ske i framtiden. Normal...

arrow_forward
rr

Löneskatt

arrow_forward
rs

Kassaregister

Definition Kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering och försäljning av varor och tjänster. Lagrum 7 kap. 3-4 §§, 39 kap. 4-10 och 17 §§ SFL 9 kap. 2-4 §§ SFF Kommentar Den som i sin näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller ...

arrow_forward
Visar 1701 till 1710 av 5129 träffar.