Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Dröjsmålsränta

Om det vid köpet, före faktureringen, avtalats om en viss procent i dröjsmålsränta vid för sen betalning, har säljaren rätt att av köparen ta ut denna från förfallodagen enligt 71 § köplagen (1990:931). Se även betalningsföreläggande och inkasso. Om det inte har avtalats om någon dröjsmålsränta har...

arrow_forward
rr

Årsbokslut

Ett årsbokslut enligt BFL är ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. I Redovisningsdirektivet används begreppet årsbokslut för att beteckna det som vi enligt ÅRL benämner årsredovisning.

arrow_forward
rs

Bankgaranti

Definition En borgensförbindelse där banken i en affärsuppgörelse mellan flera parter ställer sig som garant för sin kund. Kommentar Bankgaranti innebär en ökad säkerhet för säljaren att få betalt av kunden. Kan kunden inte betala träder banken in och betalar och får då i sin tur en fordran på ku...

arrow_forward
rr

Resor

Företagets utgifter för resor som är nödvändiga i och för verksamheten är avdragsgilla. Detta gäller även de anställdas tjänsteresor. Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Särskilda skatteregler gäller för mile...

arrow_forward
ra

Kränkning

Definition Inom arbetsrätten förekommer ordet kränkning i flera sammanhang. Vid olaga diskriminering kränker man en persons rättigheter genom att behandla denne på ett sätt man inte behandlar någon annan i en jämförbar situation. En persons lagliga rätt kan också bli kränkt till exempel genom att ...

arrow_forward
rr

Inkomst

En inkomst uppstår enligt K3 kapitel 23 och K2 kapitel 6 när ett företag säljer en vara eller tjänst och uppgår till den ersättning som företaget ska få av köparen. Enligt IFRS 15 sker ett uppfyllande av ett prestationsåtagande. Inkomsten framgår vanligtvis av en faktura, tömningskvitto från kassar...

arrow_forward
rl

Presentkort

Lag En arbetsgivare kan vid vissa tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). I lagen anges tydligt att gåvorna inte får bestå av kontanta pengar. Då betraktas gåvan som skattepliktig lön. Däremot h...

arrow_forward
rs

Stölder

arrow_forward
rs

Reservering

arrow_forward
rr

Skatter

arrow_forward
Visar 1691 till 1700 av 5129 träffar.