Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Stölder

arrow_forward
rs

Reservering

arrow_forward
rr

Skatter

arrow_forward
rm

Skadestånd

Beskattning Skadestånd eller vite beläggs normalt inte med moms då ersättningen som tas ut inte utgör ersättning för en vara eller tjänst och därför inte utgör omsättning i momshänseende. Det är viktigt att undersöka omständigheterna i det enskilda fallet eller vad som gäller i en vissa bransch. De...

arrow_forward
rl

Reklamgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan t.ex. ge en jubileumsgåva när företaget jubilerar, en minnesgåva vid högtidsdagar, t.ex. 50 eller ...

arrow_forward
rm

Bifirma

Definition Det finns ett flertal lagar som ställer krav på vilket innehåll en faktura ska ha. Sådana krav finns bl.a. i Bokföringslagen, Aktiebolagslagen och Skatteförfarandelagen. Det är momslagen som har de mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. När ett företag är faktureringsskyldi...

arrow_forward
rs

Kick-off

arrow_forward
rb

Kompetens

Definition Ordet kompetens har en särskild betydelse i bolagsrätten. Kompetens innebär en i lag stadgad rätt att fatta beslut i en viss fråga. Ibland används begreppet beslutskompetens för att förtydliga begreppet. Till exempel används begreppet för att säga att endast bolagsstämman har kompetens a...

arrow_forward
rs

Delning

Definition Ett aktiebolags tillgångar och skulder tas helt eller delvis över av ett eller flera aktiebolag. Kommentar Delning är ett begrepp från aktiebolagslagen och innebär en möjlighet att dela upp ett bolag i flera. Det aktiebolag som delas upp kan antingen finnas kvar efter delningen eller, ...

arrow_forward
ra

Pensionsålder

Från och med den 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vi...

arrow_forward
Visar 1681 till 1690 av 5129 träffar.