Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Gemensam verksamhet

Definition Verksamhet som bedrivs av två makar där ingen, eller båda, makarna har en företagsledande ställning. Lagrum 60 kap. 10 § IL Kommentar Verksamhet som bedrivs av två makar kan antingen vara gemensamt bedriven eller så är det fråga om s.k. medhjälparfall. Om den ene maken har en företag...

arrow_forward
rs

Generell räntebegränsning

Definition Begränsar möjligheten att kostnadsföra räntor skattemässigt utifrån nivå på vinsten. Lagrum 24 kap. 21-29 §§ IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas avdragsrätten för vissa räntor. Syftet med reglerna är att få e...

arrow_forward
rr

Provnings- och provtagningsavgifter

Löpande bokföring Olika kontroll- och provningsanstalters avgifter i samband med kontroller, besiktning, provtagning och tester kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Kontrollavgift...

arrow_forward
rr

Punktskatter

En punktskatt tas ut på särskilt utvalda varor och tjänster och är precis som moms en s.k. indirekt skatt. Företag som är skattskyldiga för punktskatter tar i sin tur normalt ut dessa i sin egen fakturering/kontantförsäljning. Till varans/tjänstens värde läggs punktskatten och därefter påförs moms...

arrow_forward
rr

Påsar

Löpande bokföring Utgifter för inköp av emballage i form av pappers- och plastpåsar (inklusive påsklämmor/påsförslutningar) bokförs som förbrukningsmateriel. Även sopsäckar bokförs vanligen som förbrukningsmateriel.

arrow_forward
rr

Skadestånd

Löpande bokföring Erlagda skadestånd kan debiteras konto 6340 Lämnade skadestånd men med tanke på deklarationsarbetet bör de delas in i avdragsgilla respektive icke avdragsgilla skadestånd. Avdragsgilla skadestånd kan debiteras konto 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla och icke avdragsgilla skade...

arrow_forward
rr

Spinning

Löpande bokföring Om företaget köper egna spinningcyklar ingår dessa normalt bland företagets inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Kostnader för spinning och annan motion debiteras normalt ett konto i konto 7380 Kostnader för förmåner till anställda eller 7690 Övriga personalkostnader.

arrow_forward
rr

Taxeringsår

arrow_forward
rs

Gränsgångare

Definition Begrepp i det nordiska skatteavtalet som innebär att en person har hemvist i ett avtalsland och arbetar i ett annat. Kommentar Reglerna om gränsgångare gäller mellan Sverige, Finland och Norge, men inte för Danmark. Hela inkomsten beskattas i det land där personen har sitt hemvist. Den...

arrow_forward
rs

Handel med värdepapper

arrow_forward
Visar 1681 till 1690 av 5043 träffar.