Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Vindkraftverk

Skatteverket har i ett ställningstagande (140711, dnr: 131 155560-14/111) redogjort för några vanligt förekommande momsfrågor som uppkommer vid överlåtelse av vindkraftverk. Frågeställningar som berörs är bl.a. om överlåtelse ska ses som en momspliktig eller momsfri överlåtelse av fastighet eller b...

arrow_forward
ra

Organisationsklausul

Definition En organisationsklausul är en bestämmelse i ett kollektivavtal som ålägger en arbetsgivare att endast anställa, eller att i sin tjänst endast ha, den som är medlem i den fackliga organisation som är part i kollektivavtalet. Sådana klausuler har varit vanliga inom byggsektorn, men de före...

arrow_forward
ra

Arbetsredskap

Arbetsredskap är hjälpmedel eller verktyg som används för att underlätta och/eller utföra arbetet. Det kan röra sig om bil, dator och mobiltelefon med mera. För det fall arbetsredskapet även kan nyttjas privat kan det anses som en anställningsförmån som även ska beskattas. Det kan vara oklart huru...

arrow_forward
rm

Hyresrätt

För att någon ska vara skattskyldig till moms ska man vara en beskattningsbar person som i denna egenskap ska omsätta i Sverige momspliktiga varor eller tjänster. Enligt momslagen finns det ett undantag från moms avseende fastighetstjänster, dvs. omsättningar avseende fastighet är momsfria. Det fin...

arrow_forward
rm

Huvudsaklighetsprincipen

Definition Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget delas upp enligt den s.k. delningsprincipen. När delningsprincipen inte går att tillämpa får en huvudsaklighetsbedömning göras. Det innebär att reglerna om t.ex. skatt...

arrow_forward
rm

Datakonsult

arrow_forward
rl

Garantilön

Inom vissa branschområden är det vanligt med rörlig lön, d.v.s. provision, bonus eller ackordslön. Den anställde kanske har en viss del fast lön och resten som rörlig lön eller att all lön är rörlig. För de som är anställda med rörlig varierar lönen mycket från månad till månad. Den rörliga lönede...

arrow_forward
rm

Underhållning

arrow_forward
rl

Guldklocka

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda.

arrow_forward
ra

Pensionsålder

Från och med den 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vi...

arrow_forward
Visar 1651 till 1660 av 5043 träffar.