Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Markupplåtelse

Definition Någon får möjlighet att nyttja mark under en viss begränsad tid. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Att upplåta mark är en vanlig skattepliktig intäkt. Om marken upplåts på obegränsad tid är det fråga om en allframtidsupplåtelse och sådana beskattas som avyttring. Vid upplåtelse av mar...

arrow_forward
rs

Kapitalförlust

Definition Förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. Lagrum 25 kap. och 25 a kap. IL Kommentar Vid förlust på kapitaltillgång finns ett antal regler som man måste ta hänsyn till. Reglerna medför ofta att det blir en justering i deklarationen. En kapitalförlust beräknas genom att man minskar ...

arrow_forward
rs

Bosättningsutredning

Definition Utredning som Skatteverket, eller dess motsvarighet i utlandet, gör för att fastställa var en fysisk person ska anses bosatt. Lagrum folkbokföringslagen 3 kap. 3 § IL Kommentar En person som är folkbokförd i Sverige och flyttar till utlandet ska anmäla detta till Skatteverket. Anmäl...

arrow_forward
rs

Övertagen pensionsutfästelse

Definition En utfästelse om pension som tagits över av ett annat subjekt än det som ursprungligen har utfäst pensionen. Lagrum 28 kap. IL Kommentar Det går att göra överlåtelse av pensionsutfästelse mellan två subjekt. Den övertagna utfästelsen innebär att övertagaren ska betala pension till den...

arrow_forward
rm

Film

arrow_forward
rm

Radio

Sveriges Radios verksamhet för produktion och utsändande av program har till och med 2018 finansierats av licensavgifter och statsbidrag. Verksamheten omfattas av ett särskilt undantag för moms. Skälet till att denna verksamhet är momsfri beror på koncernens speciella ställning och det sätt på vilk...

arrow_forward
rs

DAC 6

arrow_forward
rs

Ekonomisk dubbelbeskattning

Definition En inkomst ska beskattas en gång i företagssektorn och en gång när den överförs till de fysiska personer som är ägare. Kommentar Det svenska skattesystemet bygger på principen om ekonomisk dubbelbeskattning. En intäkt ska först beskattas i företagssektorn, det första ledet i den ekonom...

arrow_forward
rs

Räntefördelning

Definition En schablonmässigt beräknad avkastning på kapitalunderlaget i näringsverksamheten som beskattas i inkomstslaget kapital. Lagrum 33 kap. IL Kommentar Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen...

arrow_forward
rs

Lagertillgångar

Definition En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Lagrum 17 kap. IL Kommentar Vanliga tillgångar som köps in för att säljas är sällan några problem vare sig när det gäller klassificering eller vid skatterättslig värdering. Skattereglerna är golvregler och innebär att lagret...

arrow_forward
Visar 1651 till 1660 av 5129 träffar.