Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Obligation

Om en arbetsgivare i samband med ett jubileum lämnar en gratifikation till de anställda, t.ex. obligation ska detta beskattas som kontant lön.

arrow_forward
rb

Nyemission av aktier

Definition Nyemission av aktier innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. Nyemission innebär alltså en ökning av både bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget. Nyemissioner är inom bolagsrätten främst ett sätt för ett aktiebolag att ta in ny finansiering. Nyemissionen ...

arrow_forward
rm

Courtage

Förmedling av värdepapper är momsfritt, dvs. förmedling av en mäklare som handlar på börsen mot att ett courtage erhålls. Både förmedling i eget namn och i uppdragsgivarens namn omfattas av undantaget och är momsfritt. Det kan i många fall vara en svår bedömning att avgöra om en tjänst utgör t.ex. ...

arrow_forward
ra

Högriskskydd

arrow_forward
rs

Normalbelopp

Definition Det skattefria traktamentet beräknat enligt schablon vid utrikes tjänsteresor. Lagrum 12 kap. 10-11 §§ IL Kommentar Normalbeloppet för varje land ska motsvara den normala ökningen av levnadskostnaderna under en hel dag, för frukost, lunch, middag och diverse småutgifter. Måltidskostn...

arrow_forward
rs

Belöningsresa

Definition En resa man blir bjuden på t.ex. på grund av att man har gjort ett bra arbete. Lagrum 61 kap. 2 § IL Kommentar En anställd som får en resa i belöning för en bra arbetsinsats ska förmånsbeskattas för resans marknadsvärde, dvs. vad den anställde själv skulle ha fått betala för resan. A...

arrow_forward
rl

Yrkesmedicin

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
rm

Näringsidkare

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda: omsättning görs av varor eller tjänster omsättningen är momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap omsättningen görs inom landet. Huvud...

arrow_forward
rm

Vindkraftverk

Skatteverket har i ett ställningstagande (140711, dnr: 131 155560-14/111) redogjort för några vanligt förekommande momsfrågor som uppkommer vid överlåtelse av vindkraftverk. Frågeställningar som berörs är bl.a. om överlåtelse ska ses som en momspliktig eller momsfri överlåtelse av fastighet eller b...

arrow_forward
ra

Organisationsklausul

Definition En organisationsklausul är en bestämmelse i ett kollektivavtal som ålägger en arbetsgivare att endast anställa, eller att i sin tjänst endast ha, den som är medlem i den fackliga organisation som är part i kollektivavtalet. Sådana klausuler har varit vanliga inom byggsektorn, men de före...

arrow_forward
Visar 1641 till 1650 av 5043 träffar.