Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Uniform

arrow_forward
rb

Svb-bolag

Definition Svb-bolag är en särskild form av privata aktiebolag med begränsad möjlighet till vinstutdelning. Bolagsformen är en relativt senkommen aktiebolagsrättslig reform, 32 kap. aktiebolagslagen reglerar aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb-bolag). Bolagen är en underkatego...

arrow_forward
rr

Drivmedel

Till drivmedel räknas bensin, diesel, olja men för s.k. miljöanpassade bilar (miljöbilar) även el, etanol eller annan gas än gasol. Företagets utgifter för drivmedel - inklusive energiskatt - avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto alternativt särredovisas på ett spec...

arrow_forward
rb

Pyramidägande

Definition Pyramidägande, även kallat ask-i-ask-ägande, innebär att aktieägare kontrollerar ett rörelsedrivande företag genom en eller flera nivåer av aktiebolag, det vill säga som en ask i en ask i en ask och så vidare. Varje aktiebolagsnivå har ytterligare minoritetsaktieägare vilka bidrar med fi...

arrow_forward
rr

Kostnadsersättningar

En anställd (eller uppdragstagare) som haft utgifter för att utföra sina arbetsuppgifter kan få kostnadsersättning av arbetsgivaren (eller uppdragsgivaren). Vid utlägg får den anställde betalt för ett utlägg som denne haft för arbetsgivarens räkning och fakturan/kvittot i original tillhör arbetsgiv...

arrow_forward
rl

Yoga

arrow_forward
rr

Lunchkuponger

Löpande bokföring Försäljningen av ett företags (restaurangens) egna lunchkuponger är redovisningsmässigt ett förskott från kund, dvs. restaurangen ”byter pengar” med kunden, och krediteras lämpligen konto 2421 Ej inlösta presentkort. Försäljningen (intäkten) redovisas då när lunchen lämnas ut (och...

arrow_forward
rl

Tjänstledighetsavdrag

Avtal Löneavdrag vid tjänstledighet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän, och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna, gör man vanligen avdrag enligt följande: Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar ...

arrow_forward
rm

EU-vara till kund med VAT-nummer

Med EU-försäljning till företag med VAT-nummer (momsregistreringsnummer) förstås i det här sammanhanget: försäljning av vara då, säljare och köpare finns inom EU och varan levereras inom EU samt företaget som är köpare är momsregistrerat inom EU, dvs. köparen har ett VAT-nummer. Om en var...

arrow_forward
rs

Kvalificerad andel

Definition En andel på vilken utdelning och kapitalvinst ska beskattas enligt de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag. Lagrum 57 kap. 4 § IL Kommentar Syftet med de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag (de s.k. 3:12...

arrow_forward
Visar 1631 till 1640 av 5129 träffar.