Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Fordringar

Fordringar är en finansiell tillgång och även en monetär post eftersom de normalt regleras med pengar. Till företagets fordringar hör ett flertal olika slags fordringar (depositioner, skattefordringar, kontokortsfordringar etc.) men normalt avses de fordringar som uppstår därför att företaget sälje...

arrow_forward
rb

Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse är en praktisk process som innebär att kontrollen över ett företag, ett bolag eller en affärsverksamhet, övergår från nuvarande ägare till ny ägare. Det är inte en formell eller rättsligt definierad process, den kan aktualisera det mesta av bolagsrätten och annan affärsjuridik. ...

arrow_forward
rr

Förlopp

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens...

arrow_forward
rs

Förlust

arrow_forward
rm

Förseningsavgift

Om en förseningsavgift ska ingå i beskattningsunderlaget eller inte är en fråga som uppkommer. Enligt Skatteverket utgör sådan ersättning inte omsättning i momshänseende. Se vidare ordet beskattningsunderlag. Om skattedeklaration lämnas försent påförs en förseningsavgift. Denna är 625 kronor men k...

arrow_forward
rr

Förseningsavgifter

arrow_forward
rr

Förskott

arrow_forward
rm

Friskvårdskupong

arrow_forward
rs

Gemensam verksamhet

Definition Verksamhet som bedrivs av två makar där ingen, eller båda, makarna har en företagsledande ställning. Lagrum 60 kap. 10 § IL Kommentar Verksamhet som bedrivs av två makar kan antingen vara gemensamt bedriven eller så är det fråga om s.k. medhjälparfall. Om den ene maken har en företag...

arrow_forward
rm

God tro

arrow_forward
Visar 1631 till 1640 av 5043 träffar.