Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Liftkort

arrow_forward
ra

Ordre public

arrow_forward
rs

Köpoption

arrow_forward
rb

Underårig

Definition Underårig är en fysisk person som är under 18 år. Underåriga personer är omyndiga och får i princip inte själva råda över sin egendom eller ingår avtal. Det finns dock undantag i föräldrabalken, till exempel förvärvsarbetande underåriga över 16 år och underåriga med eget hushåll. La...

arrow_forward
rs

Förskingring

arrow_forward
rs

Ledningar

Definition Anordningar för att transportera el, gas, vatten eller liknande. Lagrum 19 kap. 20 § IL Kommentar Ledningar för vatten, el, gas, avlopp och liknande kan nyttjas både av näringsverksamheten och för fastighetens allmänna användning. Om ledningarna används för näringsverksamheten kan ma...

arrow_forward
rm

Godstransport

arrow_forward
rr

Kundförluster

arrow_forward
rm

Bifirma

Definition Det finns ett flertal lagar som ställer krav på vilket innehåll en faktura ska ha. Sådana krav finns bl.a. i Bokföringslagen, Aktiebolagslagen och Skatteförfarandelagen. Det är momslagen som har de mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. När ett företag är faktureringsskyldi...

arrow_forward
rb

Prokura

Definition Prokura är en särskilt typ av fullmakt, en handelsfullmakt, som innebär behörighet att företa alla rättshandlingar inom en näringsverksamhet. Den som innehar en prokura kallas prokurist. Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar i allt gällande näringsverksamheten och teckna firma. ...

arrow_forward
Visar 1611 till 1620 av 5129 träffar.