Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Företagsbil

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Tjänstebilen benämns då även företagsbil. Företaget betalar bilkostnaderna, men får göra avdrag för att minska sin skatt. Företagsbilen kan om arbetsgivaren tillåter det användas för privat bruk av den anställde, men ska det privata använda...

arrow_forward
rm

Betalning av moms

arrow_forward
rs

Ränta

arrow_forward
rb

Reglerad marknad

Definition Reglerad marknad är det juridiskt korrekta begreppet för det som tidigare kallades ”börs”. Reglerad marknad är alltså ett rättsligt definierat begrepp för själva marknadsplatsen. Det som numera kallas börs är istället det företag som driver den reglerade marknaden (se nedan). En reglera...

arrow_forward
rm

Växlingstjänst

arrow_forward
rb

Överlåtelse av företagsnamn

Ett företagsnamn kan i princip bara överlåtas tillsammans med näringsverksamheten den används i. En överlåtelse av verksamheten omfattar också det företagsnamn som används om annat inte avtalats. Rätten till företagsnamnet bygger alltså på att namnet inte kan överlåtas separat, till skillnad från...

arrow_forward
rr

Förvaltningskostnader

Löpande bokföring Förvaltningskostnader innehåller enligt BAS 2020 kostnader för framför allt aktiebolags förvaltning och företagsledning i en koncern, dvs. arvoden till styrelse och revisor, management fees samt kostnader för årsredovisning/delårsrapporter och bolagsstämma/årsstämma. Förvaltningsu...

arrow_forward
rr

WACC

En engelsk förkortning av Weighted Average Cost of Capital. Detta begrepp återfinnas bland annat i IAS 36 punkt 56 och benämns i den svenska versionen den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden. WACC beräknas lite förenklat som summan av avkastningskravet på egetkapitaldelen av balansräkningen plus ...

arrow_forward
ra

Direktavtal

arrow_forward
rr

Certifiering

I samband med företagens kvalitetssäkring och miljöstyrning innebär certifiering att företagen erhåller ett certifikat i form av ett skriftligt bevis över att företaget uppfyller kvalitetskraven enligt vald kravstandard. Löpande bokföring Utgifter för certifiering har inget eget konto i BAS utan k...

arrow_forward
Visar 1611 till 1620 av 5043 träffar.