Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Vite

arrow_forward
rl

Dykeriarbete

Lag I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen och arbete på platser som kan vara farliga för den anställde.

arrow_forward
ra

Inkompetens

Definition Inkompetens innebär att det föreligger brist på kunskap eller erfarenhet. Inom arbetsrätten innebär inkompetens avsaknad av teoretisk eller praktisk kunskap för att kunna utföra en viss arbetsuppgift. Kompetenskrav En arbetsgivare kan vid nyanställning diktera kompetenskraven för en ans...

arrow_forward
ra

Beredskap

Definition Med beredskap menas tid då en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete utan att behöva befinna sig på arbetsplatsen. Arbetstagaren kan vara hemma eller någon annanstans men anträffbar om arbetsgivaren behöver få arbete utfört. Beredskap är vanligt inom mång...

arrow_forward
rs

Drivmedel

arrow_forward
rs

Blankning

Definition Försäljning av lånade delägarrätter eller fordringsrätter. Lagrum 44 kap. 9 och 29 §§ IL Kommentar Blankning innebär att man säljer lånade värdepapper. Värdepappren ska återlämnas vid en senare tidpunkt och innan dess köper blankaren (låntagaren) likadana värdepapper på marknaden, s...

arrow_forward
rs

EEIG

Definition En juridisk person inom EU (Europeisk Ekonomisk Intressegruppering). Lagrum 5 kap. 2 § IL Kommentar En EEIG är en juridisk person och ett självständigt rättssubjekt och liknar därmed ett handelsbolag. Medlemmarna ska vara minst två fysiska eller juridiska personer som bedriver näring...

arrow_forward
rr

WACC

En engelsk förkortning av Weighted Average Cost of Capital. Detta begrepp återfinnas bland annat i IAS 36 punkt 56 och benämns i den svenska versionen den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden. WACC beräknas lite förenklat som summan av avkastningskravet på egetkapitaldelen av balansräkningen plus ...

arrow_forward
rs

Liftkort

arrow_forward
ra

Ordre public

arrow_forward
Visar 1601 till 1610 av 5129 träffar.