Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Pilotskolan

Definition Pilotskolan är en praxis bland svenska börsbolag, som innebär att ledande befattningshavare, bland andra styrelseledamöter och verkställande direktör, bör äga aktier i det bolag de arbetar för. En tumregel inom pilotskolan är att en verkställande direktör bör äga minst en årslön i akti...

arrow_forward
rr

Betalningsföreläggande

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid kan säljaren/leverantören - efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkassolagen (1974:182) - vända sig till Kronofogden, KFM, (www.kronofogden.se), med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande. 5 § Inkassolagen Krav mot en gäldenär...

arrow_forward
rb

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägartillskott

arrow_forward
rl

Tjänstledighetsavdrag

Avtal Löneavdrag vid tjänstledighet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän, och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna, gör man vanligen avdrag enligt följande: Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar ...

arrow_forward
rr

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Enligt tryggandelagen ska arbetsgivare redovisa i en post i balansräkningen benämnd Avsatt till pensioner under rubriken Avsättning den förpliktelse som beräknats enligt tryggandelagen. Övriga pensionsåtagande redovisas i denna post i balansräkningen. K3-regler Enligt RedR 1 återfinns denna post i...

arrow_forward
rm

Gruppregistrering

Regler om gruppregistrering finns för företag som bedriver finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden. Reglerna har tillkommit för att företag i en sådan gruppering som bedriver momsfri verksamhet kan undvika en inte avdragsg...

arrow_forward
rm

Bifirma

Definition Det finns ett flertal lagar som ställer krav på vilket innehåll en faktura ska ha. Sådana krav finns bl.a. i Bokföringslagen, Aktiebolagslagen och Skatteförfarandelagen. Det är momslagen som har de mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. När ett företag är faktureringsskyldi...

arrow_forward
rm

Dansband

arrow_forward
ra

Utseende

Offentlig anställning Arbetsgivare inom offentlig verksamhet ska vara sakliga vid bedömningen om vilka sökande till en tjänst som är lämpliga. Statliga arbetsgivare ska enbart ta hänsyn till förtjänst och skicklighet, och kommuner och regioner ska beakta regeringsformens stadgande om iakttagande av...

arrow_forward
rr

Löneskatt

arrow_forward
Visar 1591 till 1600 av 5129 träffar.