Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Kreditfaktura

Definition Kreditnotan beskrivs som en handling eller ett meddelande med en ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. En kreditnota är alltså en handling som återspeglar en ändring av en tidigare inträffad affärshändelse. En kr...

arrow_forward
rr

Lön till barn

Löpande bokföring Lön till barn bokförs tillsammans med andra löner i kontogrupperna 70-72. Se uppslagsordet Familjebeskattning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Omvänd fusion

Definition Ett dotterföretag tar över sitt moderföretags samtliga tillgångar och skulder samtidigt som moderföretaget upplöses utan likvidation. Lagrum 37 kap. IL Kommentar En omvänd fusion kallas även nedströmsfusion och innebär att dotterföretaget är det övertagande företaget och moderföretag...

arrow_forward
ra

Pensionsålder

Från och med den 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vi...

arrow_forward
rl

Sidoinkomster

Den utbetalare som är huvudarbetsgivare, d.v.s. den arbetsgivare som den anställde har sin huvudsysselsättning hos, ska göra skatteavdrag enligt skattetabell. På ersättningar som betalas ut av en utbetalare som inte är huvudarbetsgivare ska skatteavdrag göras med 30 %. Dessa inkomster brukar benämn...

arrow_forward
rr

Köpta tjänster

Utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - avseende t.ex. mätnings-, ritnings-, kopierings-, databehandlings- och IT-, bokförings-, översättnings-, advokat- och rättegångskostnader samt konsulttjänster redovisas inom kontogruppen f...

arrow_forward
rm

Styrketräning

arrow_forward
rr

Trängselskatt

Trängselskatt tas numera ut för svenskregistrerade bilar som körs in och ut ur Stockholms respektive Göteborgs innerstad. Med bil avses i detta sammanhang personbil (även miljö- och taxibilar), lastbil och buss. Skatten tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad. Den som har parke...

arrow_forward
rs

Vaccinationer

arrow_forward
ra

Behovsanställning

arrow_forward
Visar 1581 till 1590 av 5043 träffar.