Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Extern representation

arrow_forward
rm

Tredje land

Definition Med tredje land avses länder utanför EU. Med EU eller EU-land avses de områden som tillhör EUs momsområde. I princip utgör EU:s momsområde de 27 olika medlemsländernas territorium förutom vissa områden som t.ex. Åland som har undantagits från de gemensamma reglerna. Det är enbart handel ...

arrow_forward
rm

Entré

arrow_forward
rm

Fartyg

Beskattning Det finns ett särskilt momsundantag vid försäljning av vissa fartyg och luftfartyg. Det finns även momsundantag för uthyrning, befraktning och försäljning av viss utrustning, vissa varor och vissa tjänster som avser sådana fartyg eller luftfartyg. Undantagen är ett så kallat kvalificera...

arrow_forward
rr

Prover/provexemplar

Löpande bokföring Företagets utgifter för framställning av speciella varuprover av reklamkaraktär bokförs som reklam. Om företaget däremot överlämnar en ordinarie vara ur sortimentet som provexemplar, men inte tar betalt för den, kommer detta uttag att genom att varulagret minskas med en produkt so...

arrow_forward
rs

Konkurs

Definition Ett sätt att, frivilligt eller genom tvång, avveckla ett företag som är på obestånd. Lagrum 30 kap. 8-10 §§, 31 kap. 20 §, 34 kap. 16-17 §§, 40 kap. 20 § och 44 kap. 34 § IL Kommentar Vid en konkurs ska tingsrätten utse en konkursförvaltare som får ansvara för att avveckla företaget...

arrow_forward
rr

Balansräkning K2

K2-regler Ett företag ska enligt punkt 4.6 i balansräkningen ange räkenskapsårets och föregående räkenskapsårs balansdag. Enligt punkt 4.7 ska en fullständig balansräkning innehålla följande poster: TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital (aktiebolag enligt punkt 4.10) AnläggningstillgångarImma...

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av lastbilar

Ett alternativ till att köpa en lastbil för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. För redovisning enligt K3, K2 och K Årsbokslut, se leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erlagda leasing-/hyresavgiften debiteras normalt konto 5625 Leasing av lastbilar (BAS 2022) eller på ett k...

arrow_forward
ra

Ålder

arrow_forward
rm

Läkemedel

Definition I EU:s momsdirektiv definieras läkemedel som varje substans eller kombination av substanser som har egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor, eller varje substans eller kombination av substanser som kan användas på eller administreras till människor i syfte antin...

arrow_forward
Visar 1581 till 1590 av 5129 träffar.