Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Firmabil

Definition En bil som arbetsgivaren äger och som den anställde får disponera. Kommentar Förmånsbil, tjänstebil, eller firmabil är olika begrepp som används för en bil som ägs av arbetsgivaren och som en anställd disponerar.

arrow_forward
rl

Beredskap

Avtal Med beredskapstid menas sådan tid då en anställd är skyldig att vara anträffbar för att efter varsel infinna sig på arbetsplatsen. Den anställde behöver alltså inte befinna sig på arbetsplatsen som vid jourtid, utan kan befinna sig exempelvis i hemmet. Regler för beredskapstid finns bara i k...

arrow_forward
rr

Direktpension

arrow_forward
rm

Överklaga

Definition Skatteverkets beslut i en fråga rörande ett företags momsredovisning kan normalt överklagas till allmän förvaltningsdomstol (Förvaltningsrätt, Kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen). Beslut som gäller t.ex. skatterevision och anstånd att betala skatt får inte överklagas. Lagrum...

arrow_forward
rb

Pyramidägande

Definition Pyramidägande, även kallat ask-i-ask-ägande, innebär att aktieägare kontrollerar ett rörelsedrivande företag genom en eller flera nivåer av aktiebolag, det vill säga som en ask i en ask i en ask och så vidare. Varje aktiebolagsnivå har ytterligare minoritetsaktieägare vilka bidrar med fi...

arrow_forward
rb

Per capsulam

Definition Ett beslut ”per capsulam” är en överenskommelse i besluts- ärende att ledamöterna i en beslutande församling inte ska vara närvarande vid samma tillfälle, utan beslutet fattas istället genom att man skickar ett skriftligt protokoll mellan ledamöterna för underskrift för godkännande i eft...

arrow_forward
rl

Föräldralön

Avtal I kollektivavtal kan det finns bestämmelser om föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Detta är en ersättning som betalas ut av arbetsgivaren som komplement till föräldrapenningen som betalas ut av Försäkringskassan. Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan välja att de vi...

arrow_forward
rs

Pensionsförsäkring

Definition En pensionsförsäkring är en försäkring som uppfyller vissa villkor i inkomstskattelagen. Lagrum 58 kap. 2, 4, 6 och 8-16 b §§ IL Kommentar En pensionsförsäkring bekostas av den anställde privat, till skillnad från en tjänstepensionsförsäkring som bekostas av arbetsgivaren.

arrow_forward
rs

Blandat fång

Definition Förvärv av äganderätten till egendom delvis genom ett oneröstfång och delvis genom ett benefikt fång. Kommentar Vid blandade fång anses en del förvärvad genom gåva och resten genom försäljning. Blandade fång förekommer bara vid förvärv av lös egendom. Förvärv av fast egendom anses i s...

arrow_forward
ra

Prorogationsavtal

Definition Prorogationsavtal är avtal om att en tvist ska tas upp vid viss domstol. Ett sådant avtal möjliggör att i förväg bestämma behörig domstol vid en eventuell tvist. Mellan EU:s medlemsstater regleras villkoren för sådana avtals giltighet genom rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 dec...

arrow_forward
Visar 1571 till 1580 av 5129 träffar.