Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Tarifflön

Det finns olika former för att reglera lön och löneökning. Det finns inga regler i lag om storleken på den lön som en anställd ska ha. En modell i kollektivavtal är att tillämpa tarifflön som innebär att arbetstagarens lön ökar i takt med en annan variabel. Den variabeln kan vara anställningstid el...

arrow_forward
rr

Corona - BFN

K3-regler K2-regler K-årsbokslut BFN har get ut ett allmänt råd BFNAR 2020:1 om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Detta sammanfattas här. Det allmänna rådet får tillämpas vid upprättande av årsredovisning enligt K3 och K2 samt årsbokslut enligt K Årsbokslut. HyresrabattR...

arrow_forward
rm

Subvention

Beskattning Subventioner eller bidrag kan förekomma i vitt olika verksamheter och i olika former. Det kan t.ex. vara fråga om olika former av kommunala, statliga eller EU-bidrag och de kan t.ex. kallas driftsbidrag, reklambidrag, näringsbidrag, lokaliseringsstöd eller sponsring. I momshänseende är...

arrow_forward
rm

Barter

arrow_forward
rs

Skadestånd

Definition Ersättning för skada. Lagrum 16 kap. 1 och 15 §§ IL Kommentar Skadestånd kan vara antingen avdragsgilla eller ej avdragsgilla. Skadestånd som grundar sig på lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller någon annan arbetsrättslig lag är inte avdragsgilla om de grunda...

arrow_forward
rs

Lagerbolag

Definition Nybildat aktiebolag som säljs av företag som har som affärsidé att bilda och sälja aktiebolag. Kommentar För att slippa nybilda ett aktiebolag finns det aktörer som tillhandahåller nybildade bolag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet. Trots att bolaget inte är nybildat går...

arrow_forward
rr

Lokalhyra

arrow_forward
rs

EU-bidrag

arrow_forward
rr

IAS

IAS är en förkortning av International Accounting Standards. Redovisningsstandarder som benämns IAS med ett nummer (exempelvis IAS 1 Utformning av finansiella rapporter) gavs från början ut av IASC (International Accounting Standards Council) och har sedan tagits över av IASB (International Account...

arrow_forward
rs

Kommission

Definition Att köpa eller sälja något för annans räkning. Lagrum 36 kap. IL Kommentar När ett kommissionärsföretag bedriver näringsverksamhet för ett kommittentföretag genom ett kommissionärsavtal föreligger skatterättslig kommission. Kommissionärsföretaget behöver då inte ta upp det skattemäss...

arrow_forward
Visar 1561 till 1570 av 5129 träffar.