Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Fri kost

arrow_forward
rs

Lagerbolag

Definition Nybildat aktiebolag som säljs av företag som har som affärsidé att bilda och sälja aktiebolag. Kommentar För att slippa nybilda ett aktiebolag finns det aktörer som tillhandahåller nybildade bolag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet. Trots att bolaget inte är nybildat går...

arrow_forward
rr

Lokalhyra

arrow_forward
rs

EU-bidrag

arrow_forward
rr

IAS

IAS är en förkortning av International Accounting Standards. Redovisningsstandarder som benämns IAS med ett nummer (exempelvis IAS 1 Utformning av finansiella rapporter) gavs från början ut av IASC (International Accounting Standards Council) och har sedan tagits över av IASB (International Account...

arrow_forward
rs

Kommission

Definition Att köpa eller sälja något för annans räkning. Lagrum 36 kap. IL Kommentar När ett kommissionärsföretag bedriver näringsverksamhet för ett kommittentföretag genom ett kommissionärsavtal föreligger skatterättslig kommission. Kommissionärsföretaget behöver då inte ta upp det skattemäss...

arrow_forward
rs

Firmabil

Definition En bil som arbetsgivaren äger och som den anställde får disponera. Kommentar Förmånsbil, tjänstebil, eller firmabil är olika begrepp som används för en bil som ägs av arbetsgivaren och som en anställd disponerar.

arrow_forward
rl

Beredskap

Avtal Med beredskapstid menas sådan tid då en anställd är skyldig att vara anträffbar för att efter varsel infinna sig på arbetsplatsen. Den anställde behöver alltså inte befinna sig på arbetsplatsen som vid jourtid, utan kan befinna sig exempelvis i hemmet. Regler för beredskapstid finns bara i k...

arrow_forward
rl

Ledighet

Förutom semester finns det flera tillfällen den anställde har rätt att vara ledig från sitt arbete. Lag Sedan 1970-talet har vi på arbetsmarknaden lagstiftning som reglerar den anställdes rätt till ledighet från arbetet, t.ex. studieledighet. Ibland är inte ledigheten lagstiftad utan praxis har u...

arrow_forward
rr

Direktpension

arrow_forward
Visar 1551 till 1560 av 5129 träffar.