Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

arrow_forward
rs

Inlösen

Definition Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Vid inlösen sätts aktiekapitalet ned, vanligtvis för utbetalning till delägarna. De inlösta aktierna anses avyttrade för det erhållna beloppet och vinsten är en skattepliktig kapitalvinst. Inlös...

arrow_forward
rs

Royalty

Definition Ersättning för rätten att nyttja en materiell eller immateriell tillgång. Lagrum 13 kap. 11 § IL Kommentar Royalty betalas vanligen ut för rätten att nyttja en immateriell tillgång. Det kan vara upphovsrätt, rätt att använda ett mönster, patent eller varumärke m.m. Royalty kan även b...

arrow_forward
rs

Milersättning

Definition Ersättning för körning i tjänsten. Lagrum 12 kap. 5 § och 16 kap. 27 § IL Kommentar Skattefri milersättning med 18,50 kr/mil kan betalas ut till den som använder egen bil för tjänsteresor (9 kr/mil för motorcykel). För den som använder förmånsbil uppgår motsvarande belopp till 6,50 k...

arrow_forward
ra

Kläder

arrow_forward
rr

Däck

arrow_forward
rm

Skattedeklaration

Alla som är skattskyldiga till moms ska redovisa moms i en skattedeklaration. Begreppet skattedeklaration används som samlingsbegrepp i skatteförfarandelagen samtidigt som två andra begrepp finns, nämligen arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration. I Rätt Moms används främst det samlade...

arrow_forward
rr

Personalkostnader

Löpande bokföring Företagets kostnader för de anställda omfattar en mängd olika slags kostnader vilket åskådliggörs tydligt i BAS 2022 enligt följande: Kontogrupp Innehåll 70 Löner till kollektivanställda 72 Löner till tjänstemän och företagsledare, inkl. styrelsearvode 73 K...

arrow_forward
rs

Uppskov

Definition Att skjuta upp en betalning till ett senare tillfälle. Lagrum 32 a § stämpelskattelagen Kommentar Vid vissa transaktioner har lagstiftaren ansett att det inte är motiverat att tvingas betala en skatt när transaktionen genomförs. Detta på grund av att transaktionen inte skapar den lik...

arrow_forward
rr

Funktionell valuta

K4-regler Funktionell valuta är enligt IAS 21 punkt 8 valutan i den primära ekonomiska miljö där företaget bedriver sin verksamhet. Förklaring av definitionen återfinns i IAS 21 punkterna 9-14.

arrow_forward
Visar 1541 till 1550 av 5129 träffar.