Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Milersättning

Definition Ersättning för körning i tjänsten. Lagrum 12 kap. 5 § och 16 kap. 27 § IL Kommentar Skattefri milersättning med 18,50 kr/mil kan betalas ut till den som använder egen bil för tjänsteresor (9 kr/mil för motorcykel). För den som använder förmånsbil uppgår motsvarande belopp till 6,50 k...

arrow_forward
ra

Semesterlönegrundande frånvaro

Semesterlagen reglerar rätten till semester, dvs. semesterledighet och semesterlön. En utgångspunkt i lagen är att semesterlönen måste tjänas in, till skillnad från ledigheten. Arbetstagaren tjänar in semesterlönen genom anställning hos arbetsgivaren året före det år då semestern tas ut. Huvudrege...

arrow_forward
ra

Kläder

arrow_forward
rr

Däck

arrow_forward
rb

Interimsutdelning

arrow_forward
rm

Skattedeklaration

Alla som är skattskyldiga till moms ska redovisa moms i en skattedeklaration. Begreppet skattedeklaration används som samlingsbegrepp i skatteförfarandelagen samtidigt som två andra begrepp finns, nämligen arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration. I Rätt Moms används främst det samlade...

arrow_forward
rm

Trepartshandel

Trepartshandel är en kedjetransaktion där varor säljs i flera led. Med kedjetransaktioner avses flera på varandra följande försäljningar av samma vara, där det finns tre eller flera parter, men endast en transport av varan. Definition Vid trepartshandel säljs en vara från företaget A till B och ...

arrow_forward
rr

Personalkostnader

Löpande bokföring Företagets kostnader för de anställda omfattar en mängd olika slags kostnader vilket åskådliggörs tydligt i BAS 2022 enligt följande: Kontogrupp Innehåll 70 Löner till kollektivanställda 72 Löner till tjänstemän och företagsledare, inkl. styrelsearvode 73 K...

arrow_forward
ra

Koncern

Koncern innebär en sammanslutning av bolag till en ekonomisk enhet. I koncernen finns det alltid ett moderbolag och minst ett dotterbolag. Moderbolaget äger aktie- eller röstmajoriteten i dotterbolagen. Särskilda bestämmelser i LAS Enligt 3 § LAS gäller särskilda bestämmelser om beräkning av anst...

arrow_forward
rs

Uppskov

Definition Att skjuta upp en betalning till ett senare tillfälle. Lagrum 32 a § stämpelskattelagen Kommentar Vid vissa transaktioner har lagstiftaren ansett att det inte är motiverat att tvingas betala en skatt när transaktionen genomförs. Detta på grund av att transaktionen inte skapar den lik...

arrow_forward
Visar 1521 till 1530 av 5129 träffar.