Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Stiftelselag (1994:1220)

arrow_forward
rm

Överklaga

Definition Skatteverkets beslut i en fråga rörande ett företags momsredovisning kan normalt överklagas till allmän förvaltningsdomstol (Förvaltningsrätt, Kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen). Beslut som gäller t.ex. skatterevision och anstånd att betala skatt får inte överklagas. Lagrum...

arrow_forward
rr

Mässor

arrow_forward
rs

Hemresor

Definition En resa som en anställd gör mellan arbetsorten och bostadsorten under en pågående tjänsteresa. Lagrum 12 kap. 24 § IL Kommentar Begreppet ”en hemresa” innefattar både resan från arbetsorten till bostaden och återresan till arbetsorten. Betalar arbetsgivaren den anställdes hemresor är...

arrow_forward
rs

Pensionsreserv

Definition Det sammanlagda kapitalvärdet av samtliga pensionsutfästelser som företaget lämnat. Kommentar För att kunna beräkna pensionsreserven måste man beräkna kapitalvärdet av pensionsutfästelserna. Kapitalvärdet är den skuld som ett företag har, hänförlig till pensionsutfästelsen vid en viss ...

arrow_forward
rl

Arbetskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet och inte kan användas privat. Lag SkyddskläderEnligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbe...

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadens parter

Den svenska arbetsrätten började utvecklas under slutet av 1800-talet då Sverige utvecklades från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Relationen arbetsgivare-arbetstagare var ensidig. Det var arbetsgivaren som i huvudsak bestämde villkoren för arbetet, ledigheter, löner, arbetstider m.m. D...

arrow_forward
rl

Arbetsförhållanden

Lag Bestämmelserna i arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö.

arrow_forward
rr

ROT-avdrag

arrow_forward
rl

Frivillig skatt

Om en anställd har inkomster som det dras för lite preliminärskatt på kan hen begära att utbetalaren gör ett högre avdrag än vad skattetabellen anger. Arbetsgivaren gör det extra, frivilliga, skatteavdraget vid det lönetillfälle som inträffar inom två veckor från den tidpunkt när den anställde begä...

arrow_forward
Visar 1521 till 1530 av 5043 träffar.