Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

EU

Definition Union mellan 27 europeiska länder vars samarbete bygger på ett antal fördrag. Kommentar Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembu...

arrow_forward
rs

Post för post

arrow_forward
rs

Jubileumsgåva

Definition En gåva som ges i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75-, 100-årsjubileum etc. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar En jubileumsgåva är skattefri för den anställde om beloppet inkl. moms inte överstiger 1 500 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge ...

arrow_forward
rs

Successiv vinstavräkning

Definition En metod att redovisa pågående arbeten. Kommentar Successiv vinstavräkning innebär att pågående arbeten redovisas som en upplupen intäkt i stället för att redovisas när uppdraget eller projektet är färdigställt.

arrow_forward
rm

Förening

Definition Det finns två huvudtyper av föreningar: ekonomiska och ideella. En ekonomisk förening ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, e...

arrow_forward
rm

Royalty

arrow_forward
rs

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

arrow_forward
rs

Inlösen

Definition Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Vid inlösen sätts aktiekapitalet ned, vanligtvis för utbetalning till delägarna. De inlösta aktierna anses avyttrade för det erhållna beloppet och vinsten är en skattepliktig kapitalvinst. Inlös...

arrow_forward
rs

Royalty

Definition Ersättning för rätten att nyttja en materiell eller immateriell tillgång. Lagrum 13 kap. 11 § IL Kommentar Royalty betalas vanligen ut för rätten att nyttja en immateriell tillgång. Det kan vara upphovsrätt, rätt att använda ett mönster, patent eller varumärke m.m. Royalty kan även b...

arrow_forward
rs

Milersättning

Definition Ersättning för körning i tjänsten. Lagrum 12 kap. 5 § och 16 kap. 27 § IL Kommentar Skattefri milersättning med 18,50 kr/mil kan betalas ut till den som använder egen bil för tjänsteresor (9 kr/mil för motorcykel). För den som använder förmånsbil uppgår motsvarande belopp till 6,50 k...

arrow_forward
Visar 1511 till 1520 av 5129 träffar.