Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

FAR

FAR är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, som sedan 2017 tillhandahåller auktorisation av lönekonsulter. Som auktoriserad lönekonsult FAR förbinder man sig att arbeta enligt reglerna i svensk standard för redovisnings- och l...

arrow_forward
rb

Förenklad delning

Om en Delning innebär att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera övertagande bolag, det vill säga en fullständig delning, kan delningsprocessen förenklas något. Den förenklade delningen förutsätter att de övertagande bolagen nybildas genom delningspro...

arrow_forward
rr

Större företag

Bokslut Med större företag menas enligt 1 kap. 3 § ÅRL: Företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: medelantalet anstä...

arrow_forward
rb

Talong

arrow_forward
rl

Sysselsättningsgrad

Ett mycket centralt begrepp inom löneadministrationen är sysselsättningsgraden, d.v.s. den anställdes arbetstid uttryckt i procent. Den arbetstid den anställde ska ha är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd och bestäms normalt vid anställningstillfället. Den anställde kanske sedan ...

arrow_forward
rl

Uniform

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt anpassade för arbetet och inte kan användas privat. Lag Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsä...

arrow_forward
rl

Karensdag, karensavdrag

Lag Lag (1991:1047) om sjuklön reglerar sjuklönen som en arbetsgivare är skyldig att betala när en anställd blir sjuk. För närvarande är arbetsgivarens sjuklöneperiod 14 kalenderdagar och för varje sjukperiod ska arbetsgivaren göra ett karensavdrag från den anställde. Före 1 januari 2019 inleddes v...

arrow_forward
rb

Insider

Definition En insider är en person som har tillgång till insiderinformation rörande ett noterat bolag. Det kan uppstå information i en specifik situation eller på grund av personens ledande ställning i bolaget. En person som regelbundet får insiderinformation genom sin ställning i bolaget kallas in...

arrow_forward
rm

Podcast

Skatteverket uttalar på sin hemsida (Rättslig vägledning) att en podcast omfattas av 25 % moms. En podcast är ett helt ljudbaserat digitalt program som man kan lyssna på när man vill, ofta med återkommande avsnitt. Innehållet, som bestäms av utgivaren, kan exempelvis bestå av intervjuer, samtal, de...

arrow_forward
rm

Mat

arrow_forward
Visar 1501 till 1510 av 5129 träffar.