Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Uppsägningstid

Såväl arbetstagare som arbetsgivare ska iaktta uppsägningstid gentemot varandra vid avslutande av anställning. Enligt 11 § anställningsskyddslagen gäller en minsta uppsägningstid av en månad vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Arbetstagaren har rätt till längre uppsägningstider beroende på ans...

arrow_forward
rl

Dagslön

Avtal En tjänsteman är oftast avlönad med en fast månadslön. Den anställde får samma lön oavsett hur många arbetsdagar det finns i månaden. Vid vissa tillfällen, t.ex. vid ledighet, måste månadslönen räknas om till dagslön. Dagslönen kan avse lön för en arbetsdag eller lön för en kalenderdag. ...

arrow_forward
rl

Varsel

Lag Om en arbetsgivare tänker genomföra driftsinskränkningar som berör minst fem anställda ska Arbetsförmedlingen varslas. Regler om varsel finns i lag (1974:13)om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period om 90 dagar kan antas föra med sig att...

arrow_forward
rs

Ettårsregeln

Definition Avgör om en inkomst utomlands ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 2 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst ett år i samma land kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten inte beskattas ...

arrow_forward
rr

Finansiell tillgång

K3-regler En finansiell tillgång är enligt punkt 11.5 en tillgång i form av kontanter, avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller en annan finansiell tillgång från en annan part, avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig förmånlig...

arrow_forward
rr

Förbättringsutgifter

arrow_forward
rm

Yoga

När någon ges möjlighet att utöva idrott eller får tillträde till ett idrottsevenemang kan momsen vara undantagen (momsfri) eller uppgå till 6 %. Om aktiviteten inte anses vara idrott i momshänseende är skattesatsen istället 25 %. Därför är det viktigt att fastställa vad som är idrott. Skatteverke...

arrow_forward
rr

Ägarintresse

Ägarintresse enligt 1 kap. 4 a § ÅRL är ett innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Ett innehav av minst 20 procent av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägarintre...

arrow_forward
rl

Sammanfallande intjänande- och semesterår

Under senare år har det blivit vanligt att man tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår. Detta innebär att den anställde kan ta ut betald semester samma år som den tjänas in. Den 1 januari läggs så många dagar ut som motsvarar semesterrätten. Dagarna är betalda men har ännu inte tjänat...

arrow_forward
ra

Schema

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet enligt grundprincipen. Hit hör även att arbetsgivaren beslutar om arbetstider inom ramen för arbetstidslagen. Arbetsgivaren kan schemalägga arbetsinsatserna enligt särskilda skift. Det finns ingen egentlig definition av vad som avses med skiftarbete men inne...

arrow_forward
Visar 1471 till 1480 av 5129 träffar.