Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Förskott

arrow_forward
rs

Gymkort

arrow_forward
rs

Huvudsak gemensam ledning

Definition När en fysisk eller juridisk person har bestämmande inflytande över två eller flera juridiska personer utan att de ingår i en koncern. Lagrum 25 kap. 7 §, 25 a kap. 2 § och 49 a kap. 7 § IL Kommentar När en fysisk eller juridisk person står under i huvud sak gemensam ledning kallas d...

arrow_forward
rs

Intäkt

Definition En periodiserad inkomst. Lagrum 14 kap. 2 §, 17 kap. 26 § och 21 kap. 2 § IL Kommentar Vid vilken tidpunkt en inkomst ska tas upp till intäkt styrs i de flesta fall av god redovisningssed. Enligt inkomstskattelagen styrs periodiseringsfrågan av god redovisningssed, om det inte finns ...

arrow_forward
rs

Lager

arrow_forward
rs

Lex Asea

Definition Gör det möjligt att dela ut aktier i dotterbolag utan skattekonsekvens. Lagrum 17 kap. 6-7 §§, 24 kap. 3 § och 42 kap. 16 § IL Kommentar Lex Asea innebär en möjlighet för ett marknadsnoterat moderbolag att överföra ett dotterbolag till ägarna. Hela dotterbolaget måste delas ut och ut...

arrow_forward
rs

Löneskatt

arrow_forward
rs

Nyttjanderättshavares förbättringar

Definition Utgift som ökar värdet på en hyrd yta. Lagrum 19 kap. 26-29 §§ IL Kommentar Om en hyresgäst eller arrendator lägger ned utgifter i form av ny-, till eller ombyggnad ska dessa utgifter kostnadsföras genom värdeminskningsavdrag. Avdraget får vara högst 5 procent per år för vanliga utgi...

arrow_forward
rm

Vinstmarginalbeskattning

Beskattning Vid försäljning av begagnade varor och resetjänster finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen istället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) brukar användas för det här systemet. Det finns olika skäl till att systemet med vi...

arrow_forward
rm

Voucher

arrow_forward
Visar 1471 till 1480 av 5043 träffar.