Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Villa

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, till arbetsgivaren, kan få hyresersättning av arbetsgivaren.

arrow_forward
rb

Överlåtelse av företagsnamn

Ett företagsnamn kan i princip bara överlåtas tillsammans med näringsverksamheten den används i. En överlåtelse av verksamheten omfattar också det företagsnamn som används om annat inte avtalats. Rätten till företagsnamnet bygger alltså på att namnet inte kan överlåtas separat, till skillnad från...

arrow_forward
rb

Återköp

arrow_forward
ra

Uppfinningar

När det gäller uppfinningar som anställda gör finns en särskild lag, 1949 års lag om rätten till arbetstagares uppfinningar. Lagen gäller i princip alla arbetstagare i allmän och enskild tjänst. Lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet är dock und...

arrow_forward
rm

Voucher

arrow_forward
ra

Utredning av arbetstagare

arrow_forward
rm

Tryckeritjänst

Den som säljer en tryckeritjänst måste ta ställning till om man säljer en vara eller en tjänst. Skatteverket har i tolkning av en EU-dom kommit fram till att när framställning och leverans sker av tryckta produkter anses allt utgöra en vara om framställningen, dvs. tryckningen, utgör den huvudsakli...

arrow_forward
rr

Ansvarsförbindelser

Begreppet ansvarsförbindelser är i och med ändringen i ÅRL 2015 utmönstrat. Se eventualförpliktelse som är ett vidare begrepp än ansvarsförbindelser.

arrow_forward
rb

U.P.A.

Definition U.P.A. (en förkortning av ”utan personligt ansvar”) är en gammal svensk rättslig term för en egenskap hos en Association där medlemmarnas personliga ansvar är begränsat, Begränsat personligt ansvar. Termen är inte så vanlig i samtida associationsrätt, men används ibland i ideella föreni...

arrow_forward
rr

Avbetalningsköp

Vid avbetalningsköp betalas endast en viss summa kontant, s.k. handpenning, och resten av köpeskillingen inklusive vissa särskilda avbetalningstillägg fördelas över avbetalningsperiodens längd, avbetalning. Köparen har dock alltid rätt att få betala sin skuld i förtid. Lagreglerna kring avbetalning...

arrow_forward
Visar 1461 till 1470 av 5043 träffar.