Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Radio

arrow_forward
rr

Resultaträkning, allmänna regler enligt K3

Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av uppställningsformerna i bilaga 2 och bilaga 3 till ÅRL (dvs. kostnadsslags- eller funktionsindelad resultaträkning) och med de kompletteringar och avvikelser som följer av K3 enligt nedan: Ett företag får enligt punkt 5.2 lägga till underrubriker och ...

arrow_forward
rb

Säte

Definition Säte är en ort i Sverige där ett aktiebolags eller annan juridiska persons styrelse har sin registrerade hemhörighet. Sätet ska anges i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna. Bolagets förvaltning finns eller utgår från styrelsens sätesort. Det innebär inte att affärsverksamhet ...

arrow_forward
rr

Kontorsmateriel och trycksaker

Till kontorsmateriel räknas t.ex. papper, färgband, färgpatroner, pärmar, block, tejp, räknemaskinsrullar, pennor och disketter. Även förbrukningsinventarier av längre varaktighet men av obetydligt värde som t.ex. häftapparater, hålslag och stämplar räknas till kontorsmateriel. Idag redovisar många...

arrow_forward
rr

Voucher

Se uppslagsordet Voucher i Rätt Moms.

arrow_forward
ra

Sedvänja

Definition Sedvänja är något som förekommit under lång tid i en aktuell situation. Sedvänja kan bli en del av anställningsavtalets innehåll. För detta krävs att en sedvana, praxis eller ett tillvägagångssätt förekommit under lång tid på arbetsplatsen och även har accepterats av såväl arbetsgivaren ...

arrow_forward
rr

Kostnad

En kostnad är enligt K3 punkt 2.17 en minskning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av utbetalningar eller en minskning av tillgångars värde eller en ökning av skulders värde som medför en minskning av eget kapital. Överföringar till ägare som minskar eget kapital är inte en ko...

arrow_forward
rr

Belysning

Löpande bokföring Företagets utgifter för belysning (tak-, vägg-, golv- och bordslampor) kan antingen redovisas som förbrukningsinventarier (kontogrupp 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial) eller som inventarier i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier (maskiner och inventarier, inkö...

arrow_forward
rr

Underentreprenader/underkonsulter

Företagets utgifter för köpta tjänster (underkonsulter) eller köpta arbeten (underentreprenader, legoarbeten) - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas i kontoklass 4 om utgifterna, direkt eller indirekt, avser företagets tillverkning eller tjänste...

arrow_forward
ra

Utbildning

arrow_forward
Visar 1451 till 1460 av 5129 träffar.