Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

FORA-försäkringar

arrow_forward
rm

Motion och friskvård

En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Vad som utgör enklare motion har utvecklats genom åren. Ett alternativ till traditionell motion är friskvård i form av föredrag om stresshantering, kost och träning. Så länge friskvården riktar sig till alla a...

arrow_forward
rr

Systematisk ordning

En löpande bokföring i systematisk ordning benämns ofta huvudbok eller huvudbokföring. Att bokföring ska ske i systematisk ordning, dvs. att affärshändelsen klassificeras på konton, framgår av 5 kap. 1 § BFL. Löpande bokföring Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.2 ska registreringsordningen framgå för var...

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning - fordon

Vid stöld eller skada på en av företagets försäkrade person- eller lastbilar och andra fordon utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Här redogörs för det som är specifikt för just fordon. För en allmän beskrivning om försäkringsersättningar, se Försäkringsersättning. L...

arrow_forward
rs

Träningskort

arrow_forward
rm

Sport

arrow_forward
rs

Indexregeln

Definition En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1990. Lagrum 57 kap. 25 § IL Kommentar Indexregeln innebär att anskaffningsutgiften för andelar förvärvade före år 1990 får räknas upp med förändringen i det...

arrow_forward
rs

Jämkning

Definition Anpassning av ett belopp eller procentsats på grund av till exempel förlängt eller förkortat räkenskapsår. Lagrum 18 kap. 13 § och 19 kap. 14 § IL Kommentar Om ett räkenskapsår är förlängt eller förkortat ska avdraget för avskrivning av inventarier jämkas i motsvarande mån. Jämknin...

arrow_forward
ra

Bilförmån

arrow_forward
rm

Överpris

arrow_forward
Visar 1431 till 1440 av 5129 träffar.