Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Ändrad sysselsättningsgrad

När en anställd ändrar sin arbetstid, sysselsättningsgrad, påverkas många olika beräkningar inom lönehanteringen.

arrow_forward
rb

Post- och Inrikes Tidningar

Definition Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är Sveriges officiella kungörelseinstitut. I PoIT offentliggörs information från myndigheter och andra som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. Sedan 1 januari 2007 utkommer tidningen endast via internet. Den finns gratis tillgänglig på Bo...

arrow_forward
rb

Split

Definition Split av aktier innebär att antalet aktier ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier. I aktiebolagslagen används ordet uppdelning istället för split. Eftersom antalet aktier ökar utan att aktiekapitalet förändras kommer aktiernas kvotvärde att minska. De...

arrow_forward
rb

Styrelse i aktiebolag

Ett aktiebolag ska ha en styrelse bestående av minst en ledamot i privata aktiebolag och minst tre ledamöter i publika aktiebolag. Det är obligatoriskt för aktiebolag att ha en styrelse. Styrelsen är ett Bolagsorgan som tillsammans med den verkställande direktören utgör bolagsledningen. Styrelsen...

arrow_forward
rb

Årsstämma

Definition Årsstämman är en obligatorisk bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen för aktieägarna och vissa förbestämda beslutsärenden ska behandlas. Årsstämma är en form av Ordinarie bolagsstämma. Tidpunkt för årsstämmanÅrsstämman ska hållas årligen inom sex månader från utgån...

arrow_forward
rl

Allmänna mål

arrow_forward
rl

Amning

arrow_forward
ra

Primär förhandlingsskyldighet

En av de viktigaste reglerna i medbestämmandelagen är de om primär förhandlingsskyldighet. Med detta begrepp menas att arbetsgivaren är skyldig att själv begära förhandling innan han fattar eller verkställer vissa beslut. Primär förhandlingsskyldighet finns i flera situationer enligt medbestämmand...

arrow_forward
ra

Registerutdrag i arbetslivet

Inför vissa anställningar är det ett lagkrav på att arbetsgivaren begär att den arbetssökande uppvisar ett utdrag från belastningsregistret innan en arbetssökande beviljas anställning. Detta följer av lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Enligt lagen skall den s...

arrow_forward
ra

Rehabiliteringsplan

Från den 1 juli 2018 gäller nya regler om när arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete. Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit ne...

arrow_forward
Visar 1421 till 1430 av 5043 träffar.