Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Gratis

arrow_forward
rm

Gräsrotsfinansiering

Definition Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering innebär att pengar samlas in från allmänheten till ett visst projekt eller ändamål genom många små eller stora bidrag. Bidragsgivare kan vara både företag och enskilda personer. Det sker ofta via särskilda plattformar på internet. Beskattning Ska...

arrow_forward
rm

Hyresrätt

För att någon ska vara skattskyldig till moms ska man vara en beskattningsbar person som i denna egenskap ska omsätta i Sverige momspliktiga varor eller tjänster. Enligt momslagen finns det ett undantag från moms avseende fastighetstjänster, dvs. omsättningar avseende fastighet är momsfria. Det fin...

arrow_forward
rm

Intrastat

Definition Inom EU finns inte någon tull som kontrollerar varuleveranser mellan EU-länder. När Sverige blev medlem i EU upphörde därför möjligheten att inhämta statistik om varuflöden från tulldokumenten. Istället finns inom EU ett system där företag får lämna statistikuppgifter om in- och utförsel...

arrow_forward
rm

Läxhjälp

Barnpassning i hemmet, vård av sjukt barn, hämtning och lämning samt läxläsning är inte sådan barnomsorg som ska vara befriad från moms anser Högsta förvaltningsdomstolen (120913, målnr: 5018-11) som fastställer ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

arrow_forward
rl

Miljöbil

En anställd som disponerar en bil som arbetsgivaren äger för privat körning blir påförd ett förmånsvärde. Förmånsvärdet beräknas enligt Skatteverkets regler. Program för beräkning av förmånsvärdet finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestäm...

arrow_forward
rl

Naprapat

arrow_forward
rl

Nära anhörigs begravning

Vid nära anhörigs begravning brukar permission beviljas för begravningsdagen samt två resdagar.

arrow_forward
rl

Reseersättning vid sjukdom

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under första delen av sjukperioden. Detta regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Enligt sjuklönelagen ska arbetsgivaren betala sjuklön till den anställde under 14 dagar i en sjukdomsperiod. Därefter betalar Försäkringskassan sjukpennin...

arrow_forward
rl

Rikskort

En arbetsgivare kan subventionera de anställdas måltider genom att tillhandahålla lunchkuponger.

arrow_forward
Visar 1411 till 1420 av 5043 träffar.