Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Leasingintäkter

För beskrivning av leasingavtal, leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erhållna leasing-/hyresavgiften krediteras normalt konto 3911 Hyresintäkter (BAS 2022) om intäkten härrör från sekundära aktiviteter. Om leasingen utgör huvudintäkt i verksamheten, t.ex. i ett fastighets- eller leasingbol...

arrow_forward
rr

Licensavgifter/licensintäkter

arrow_forward
rr

Lön

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av konst, akvarier

Ett alternativ till att köpa konst, akvarier eller annan utsmyckningsegendom är att leasa/hyra,leasing/leasingavtal. Vid leasing av konst, akvarier eller annan utsmyckningsegendom är inte avsikten normalt att i framtiden överta äganderätten till objektet. Dessa typer av leasingavtal är oftast opera...

arrow_forward
rm

Personnummer

arrow_forward
rm

Pris

Definition Priset på en vara eller tjänst eller om något ges ut gratis är en central fråga som måste beaktas i momshänseende. Sammanfattningsvis gäller följande: Huvudregeln är ... ... att ersättningen (priset) är beskattningsunderlaget för moms ... men om varan eller tjänsten är gratis ...

arrow_forward
rs

Kundförlust

arrow_forward
rr

Presentkort/presentcheckar

I vissa branscher är det vanligt att företag säljer presentkort eller presentcheckar. Så länge inte presentkortet är inlöst, har företaget som sålt presentkortet fått ett förskott från en framtida kund och har därmed en skuld till innehavaren. Eftersom presentkortet bokförs som en skuld, gärna på k...

arrow_forward
rm

Omvänd lokal beskattning

Definition Omvänd beskattning och omvänd lokal beskattning är två begrepp som signalerar att det är köparen som tar hand om att redovisa momsen på sitt inköp. Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vis...

arrow_forward
rm

Finansiell tjänst

Finansiella tjänster kan exempelvis vara tjänster avseende betalningar, värdepapper, bank- och finansiering. Det finns ett momsundantag avseende finansiella tjänster men reglerna är komplexa. Det finns en rad olika ställningstaganden från Skatteverket och rättsfall från såväl svenska domstolar som ...

arrow_forward
Visar 1401 till 1410 av 5129 träffar.