Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Koncernbidrag

Definition Ett skattemässigt begrepp som gör det möjligt att utjämna de skattepliktiga resultaten mellan två företag. Lagrum 35 kap. IL Kommentar I ett aktiebolag kvittas alla intäkter mot alla kostnader och aktiebolaget har bara ett skattemässigt resultat. Möjligheten att använda koncernbidrag...

arrow_forward
ra

Hemarbete

Hemarbetare kan antingen avse sådana arbetstagare som enligt anställningsavtal har rätt att utföra en del av eller hela sitt arbete från hemmet. Om en arbetstagare har denna rätt saknar arbetsgivaren möjlighet att övervaka arbetet varför arbetstidslagen inte är tillämplig på förhållandet. Det är up...

arrow_forward
rm

Osäker kundfordran

arrow_forward
ra

Arbetskläder

Definition Arbetskläder är visst slag av kläder, ofta tillhandahållna av arbetsgivaren. Syftet är att arbetstagarna ska bära särskild klädsel vid utförande av arbete. På vissa arbetsplatser är arbetstagare enligt lag skyldig att bära särskilda arbetskläder. Inom exempelvis landstinget ska behandla...

arrow_forward
rr

Semesterlön/semesterersättning

Semesterlagen (1977:480) gäller alla anställda. Lagen reglerar både rätten till ledighet (minst 25 dagars semester), rätten till betalning under ledigheten (semesterlön) och rätten till ersättning då anställningen upphör (semesterersättning). Semesterlönen tjänas normalt in året före semesteråret (...

arrow_forward
ra

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Det finns endast två former av uppsägningar från arbetsgivarens sida. En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste välja mellan dessa uppsägningsgrunder. De kan inte åberopas samtidigt och inte heller alternativt. I vissa avseenden är regler...

arrow_forward
rr

Förbättringsutgifter på annans fastighet

När ett företag investerar i hyrda lokaler är detta ofta en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet i lokalerna. Ett vanligt exempel är inredningen i en tandläkarpraktik eller extra ventilation i ett restaurangkök. Löpande bokföring Konto 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet, a...

arrow_forward
rl

Centrala skatteregistret, CSR

I Centrala skatteregistret (CSR) finns uppgifter om mottagares preliminärskatteuppgifter. För att få information om vilken skattetabell som preliminärskatt ska beräknas utifrån och om den anställde har jämkning av sitt skatteberäkningsunderlag, kan en förfrågan skickas till Centrala skatteregistret...

arrow_forward
rr

A-kassa

Anslutning och betalning till arbetslöshetskassan, vanligen bara kallad A-kassan, medför rätt till ersättning vid arbetslöshet. Anslutning till såväl fackförening som A-kassa är frivillig. Om arbetsgivaren betalar en anställds avgifter till A-kassan utgör detta en skattepliktig förmån. En enskild n...

arrow_forward
rl

Arbetsgivaravgifter

Lag Systemen för social trygghet finansieras av skatter och avgifter och i socialavgiftslag (2000:980) framgår att socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Den som ska betala arbetsgivaravgifter alternativt egenavgifter ska också betala allmän löneavgift. Allmän löneavgif...

arrow_forward
Visar 131 till 140 av 5043 träffar.