Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Anställningsbekräftelse

Definition Anställningsbekräftelse upprättas av arbetsgivaren och bekräftar vad anställningen innebär. Av anställningsbekräftelsen ska det framgå huruvida anställningen är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Vidare ska andra huvudsakliga villkor framgå, såsom lön och övrig...

arrow_forward
ra

Arbetsplats

Definition Med arbetsplats avses den geografiska begränsning, det arbetsställe, inom vilken arbete utföres. Arbetsplats kan i dagligt tal även avse ett vidare begrepp än just placeringsorten. Man talar ibland även om arbetsplats i form av den exakta plats där en anställd utför sitt arbete, dvs. ett...

arrow_forward
rr

Balansgill

Inom redovisning är en utgift balansgill om företaget i stället för att kostnadsföra den direkt under inköpsåret redovisar, balanserar, den som en anläggningstillgång. Enligt K2 görs bedömningen enligt punkt 9.2. Enligt K3 görs bedömningen enligt punkt 2.18.

arrow_forward
rr

Gåvor

Gåvor är en vanlig intäktskälla i den ideella sektorn. När en gåva mottages måste mottagaren bedöma om gåvan är villkorad med återbetalningsskyldighet. En sådan gåva klassificeras som ”bidrag”. Övriga gåvor klassificeras som ”gåvor”. Löpande bokföring Bokföringsskyldig mottagare som är andra än i...

arrow_forward
rb

Aktieägartillskott

Definition Aktieägartillskott är ett tillskott av kapital till ett aktiebolag som lämnas formlöst utan samband med aktieteckning. Aktieägartillskott lämnas normalt sett av aktieägare och kallas kapitaltillskott om det sker från någon annan än aktieägare. Aktieägartillskott och kapitaltillskott ska...

arrow_forward
rr

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter som redovisas i resultaträkningen, definieras i författningskommentarerna till ÅRL som intäkter från sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Sådana intäkter tillhör inte den primära försäljningsverksamheten och kan ligga utanför företagets kärnverksamhet. Företag som...

arrow_forward
rr

Lokaltillbehör

Företagets utgifter för taklampor, vägglampor, gardiner, heltäckningsmattor etc. kan bokföras som lokaltillbehör enligt nedan - men även som förbrukningsinventarier eller anläggningstillgångar (maskiner och inventarier, inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod. Om näringsverksamheten bedrivs i...

arrow_forward
rr

Bilförmån

Bilförmån är en ett samlingsbegrepp för anställdas förmån av helt eller delvis fri bil. Löpande bokföring Företagets kostnader för de bilar som ger de anställda bilförmån kan t.ex. debiteras konto 5610 Personbilskostnader eller konto 7385 Kostnader för fri bil. Kostnader för extrautrustning som in...

arrow_forward
rs

Konferensresa

Definition Tjänsteresa för utbildning och/eller diskussion och information om företagets organisation och verksamhet. Kommentar En konferensresa är i grunden en tjänsteresa, vilket innebär att arbetsgivaren normalt får avdrag för kostnaden som utbildningskostnader och att den anställde inte ska f...

arrow_forward
§

Bokföringslag (1999:1078)

arrow_forward
Visar 131 till 140 av 5129 träffar.