Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

arrow_forward
§

Lag (2018:558) om företagshemligheter

arrow_forward
§

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

arrow_forward
rs

Ränta

arrow_forward
rs

Takbelopp

Definition En gräns för hur mycket som maximalt kan beskattas i inkomstslaget tjänst vid utdelning eller kapitalvinst på kvalificerade andelar. Lagrum 57 kap. 20, 20 a, 21 och 22 §§ IL Kommentar Takbeloppet beräknas för varje närståendekrets. För utdelning uppgår takbeloppet till 90 inkomstbasb...

arrow_forward
rs

Uppskov

Definition Att skjuta upp en betalning till ett senare tillfälle. Lagrum 32 a § stämpelskattelagen Kommentar Vid vissa transaktioner har lagstiftaren ansett att det inte är motiverat att tvingas betala en skatt när transaktionen genomförs. Detta på grund av att transaktionen inte skapar den lik...

arrow_forward
rl

Skatteavdrag

arrow_forward
rs

Utgiftsränta

Definition Kostnad för kredit. Kommentar Ränteutgiften på en kredit är det man betalar utöver kapitalbeloppet. Till ränteutgifter räknas också ersättning för att nyttja beviljade krediter, som t.ex. byggnadskreditiv eller checkräkningskredit.

arrow_forward
rl

Viktväktarna

arrow_forward
rl

Kostnadsersättning

En anställd som har utgifter i tjänsten kan utöver lönen få kostnadsersättning från arbetsgivaren. Traktamente och milersättning är exempel på schablonmässigt beräknad kostnadsersättning. Övrig kostnadsersättning kan vara telefonkostnader från privat telefon, parkering eller egna verktyg. Bokföri...

arrow_forward
Visar 1371 till 1380 av 5043 träffar.