Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Underprisöverlåtelse

Definition En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underpris...

arrow_forward
rs

Underskott

Definition Det underskott som kvarstår från föregående beskattningsår. Lagrum 40 kap. IL Kommentar Ett underskott från föregående beskattningsår ska dras av beskattningsåret efter. Det finns ingen tidsmässig begränsning för hur gammalt ett underskott kan vara. Däremot kan underskottet begränsa...

arrow_forward
rs

Uppskov

Definition Att skjuta upp en betalning till ett senare tillfälle. Lagrum 32 a § stämpelskattelagen Kommentar Vid vissa transaktioner har lagstiftaren ansett att det inte är motiverat att tvingas betala en skatt när transaktionen genomförs. Detta på grund av att transaktionen inte skapar den lik...

arrow_forward
rs

Utbildning vid omstrukturering m.m.

Definition Regler som ger arbetsgivaren möjlighet att bekosta utbildning eller andra åtgärder skattefritt för anställda som riskerar att bli arbetslösa pga. omstrukturering m.m. Lagrum 11 kap. 17 § IL Kommentar Om en anställd har blivit, eller inom fem år riskerar att bli, arbetslös pga. omstru...

arrow_forward
rs

Utgiftsränta

Definition Kostnad för kredit. Kommentar Ränteutgiften på en kredit är det man betalar utöver kapitalbeloppet. Till ränteutgifter räknas också ersättning för att nyttja beviljade krediter, som t.ex. byggnadskreditiv eller checkräkningskredit.

arrow_forward
rs

Utlandstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utomlands.

arrow_forward
rs

Verksamhetsavyttring

Definition Innebär att avyttra hela verksamheten, eller en verksamhetsgren, och få betalt i andelar i köpande företag. Lagrum 38 kap. IL Kommentar Bestämmelserna om verksamhetsavyttring leder till skattemässig kontinuitet och finns för att underlätta omstruktureringar. Om man uppfyller kraven k...

arrow_forward
rs

Verktyg

arrow_forward
rs

Vindkraftverk

Definition Anläggning, fast anbringad på mark, som producerar el med hjälp av vinden. Lagrum 19 kap. 21 § IL Kommentar Ett vindkraftverk är en fristående konstruktion placerad direkt på marken. Även om det inte finns någon byggnad på fastigheten klassificeras ett vindkraftverk som byggnadsinven...

arrow_forward
rs

Överlåtelse av näringsfastighet

Definition Transaktion som leder till att en näringsfastighet får ny ägare. Lagrum 26 kap. och 45 kap. IL Kommentar Beskattning i näringsverksamhet eller kapitalOm en fysisk person gör en överlåtelseennäringsfastighet som är kapitaltillgång sker beskattningen i inkomst av kapital. Man måste då...

arrow_forward
Visar 1361 till 1370 av 5043 träffar.