Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kreditinköp

I motsats till vid kontantinköp, ”köp över disk”, behöver köparen vid kreditinköp inte betala vid själva inköpstillfället utan först efter en viss avtalad kredittid, t.ex. 30 dagar. I samband med inköpet skriver det säljande företaget ut en faktura (räkning) till köparen. Fram till dess fakturan är...

arrow_forward
rs

Warrant

Definition Värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt. Kommentar Warranter ges ut av värdepappersinstitut och är en typ av option, ofta med lång löptid. Den underliggande egendomen är ofta aktier, råvaror, r...

arrow_forward
rr

Lägsta värdets princip

Definitionen av det som benämns lägsta värdets princip (förkortas LVP) återfinns i 4 kap. 9 § ÅRL där det framgår att omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet per balansdagen. Hur anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdena beräknas regleras av ...

arrow_forward
rm

Hyrbil

arrow_forward
ra

Blockad

arrow_forward
rr

Kontaktlinser

arrow_forward
rr

Förlust

arrow_forward
rm

Postmoms

Definition Här avses posttjänster och frimärken som den 1 april 2016 omfattades av en förändring när vissa tjänster blev momsbefriade. Sedan länge har befordran av brev omsatt inom landet ansetts vara momspliktigt förutsatt att detta har skett i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (20...

arrow_forward
rs

Dödsbo

Definition Kvarlåtenskapen efter en avliden person. Lagrum 4 kap. och 65 kap. 6 § IL Kommentar Ett dödsbo uppkommer vid ett dödsfall och räknas som en egen juridisk person. Skattereglerna för oskiftade dödsbon är olika beroende på hur länge dödboet har funnits. Det beskattningsår som dödsfalle...

arrow_forward
rs

Bredband

Kommentar Om arbetsgivaren bekostar installation av bredband, eller löpande abonnemangsavgifter för anställda utgör detta normalt en skattepliktig förmån. Bredbandsuppkoppling kan dock vara skattefritt för den anställde enligt reglerna om arbetsredskap. Enskild näringsverksamhetAv Skatteverket...

arrow_forward
Visar 1361 till 1370 av 5129 träffar.