Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Personalvårdsförmåner

Lag Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvårds...

arrow_forward
ra

Vild strejk

Definition Med vild strejk menas en strejk som beslutats av de strejkande arbetstagarna själva, utan godkännande av en facklig organisation. Kollektivavtalsreglerade förhållanden I kollektivavtalsreglerade förhållanden är vilda strejker alltid olovliga. De utgör således ett brott mot fredsplikten...

arrow_forward
ra

Blockad

arrow_forward
rr

Kontaktlinser

arrow_forward
rb

Holdingbolag

Definition Holdingbolag kallas vanligen ett bolag vars enda syfte är att äga (samtliga) aktier i andra bolag och företag. Holdingbolaget är alltså ett ägarbolag som också kan vara ett Moderbolag. Holdingbolag bedriver troligen ingen egen affärsverksamhet utöver den nämnda förvaltningen av tillgång...

arrow_forward
rb

Vinstutdelning

Definition Vinstutdelning är en värdeöverföring från bolaget till aktieägarna baserat på den fastställda balansräkningen för föregående räkenskapsår. Vinstutdelning är alltså en förmögenhetsöverföring utan motprestation fördelad mellan aktierna i bolaget. Vinstutdelning är den huvudsakliga formen...

arrow_forward
rr

Leverantörsskulder

Vid kreditköp av varor och tjänster får företaget en faktura (räkning) som i dagligt språkbruk benämns leverantörsfaktura eller leverantörsskuld. Fram till dess fakturan är betald har företaget därmed en skuld till fakturaavsändaren, leverantören, en leverantörsskuld. Löpande bokföring Om inte bo...

arrow_forward
rr

Förlust

arrow_forward
rm

Postmoms

Definition Här avses posttjänster och frimärken som den 1 april 2016 omfattades av en förändring när vissa tjänster blev momsbefriade. Sedan länge har befordran av brev omsatt inom landet ansetts vara momspliktigt förutsatt att detta har skett i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (20...

arrow_forward
rs

Dödsbo

Definition Kvarlåtenskapen efter en avliden person. Lagrum 4 kap. och 65 kap. 6 § IL Kommentar Ett dödsbo uppkommer vid ett dödsfall och räknas som en egen juridisk person. Skattereglerna för oskiftade dödsbon är olika beroende på hur länge dödboet har funnits. Det beskattningsår som dödsfalle...

arrow_forward
Visar 1351 till 1360 av 5129 träffar.