Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Uppdrag till fast pris, huvudregeln

Huvudregeln avseende pågående uppdrag innebär att intäkter redovisas allt eftersom arbetet utförs. Alla utgifter avseende uppdraget kostnadsförs löpande och intäkten beräknas enligt färdigställandegraden. Löpande bokföring Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokf...

arrow_forward
rr

Fastighetskostnader

Löpande bokföring Fastighetskostnader avseende företagets egen fastighet redovisas vanligtvis i kontogrupp 51 och kan där delas upp mellan tomträttsavgäld, arrende, värde, vatten och avlopp, städning och renhållning, reparation och underhåll samt övriga fastighetskostnader. Om verksamheten bedrivs ...

arrow_forward
rr

Studieresor

Löpande bokföring Utgifter för anställda studieresor kan exempelvis debiteras konto 7610 Utbildning. Se uppslagsordet Studieresa i Rätt Skatt och Rätt Lön.

arrow_forward
rr

Bud

Löpande bokföring Företagets utgifter för anlitande av bud eller budfirma för att vidarebefordra t.ex. dokument, anbud, sekretessbelagd information eller varuprover kan redovisas som köpta tjänster (kontogrupp 65 Övriga externa tjänster). Anlitande av bud/budfirma för rena transporttjänster kan där...

arrow_forward
rr

Garage

Löpande bokföring Företagets utgifter för uppförande av garage bokförs på samma sätt som utgifter för vanliga näringsfastigheter, fastigheter, inköp och byggnation. Om företaget i stället hyr garage eller parkeringsplatser i garage bokförs hyresutgifterna som vanlig hyra av lokal i kontogrupp 50. O...

arrow_forward
rl

Semester enligt kollektivavtal

Semesterlag (1977:480) innehåller regler som till vissa delar är dispositiva, t.ex. förläggning av huvudsemestern, semesterlöneprocenten. I kollektivavtalsförhandlingar kan man alltså bestämma t.ex. andra sätt att beräkna semesterlönen, men man får aldrig försämra för den anställde. Lagen anger min...

arrow_forward
rb

Konvertibelemission

Definition Att ge ut konvertibler innebär att ett aktiebolag ger ut värdepapper i form av skuldebrev som innehåller en konverteringsrätt så att skuldebrevet kan omvandlas till aktier. Motivet till att använda konvertibler istället för andra värdepapper kan vara att ge investerarna en extra valmöjl...

arrow_forward
rr

Värdepappersportfölj

En värdepappersportfölj är ett innehav av ett flertal instrument som värderas som en tillgång trots att det är flera tillgångar. K3-regler En värdepappersportfölj är enligt punkt 11.9 ett innehav av ett flertal instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Ett föret...

arrow_forward
rr

Varumärken

Det speciella företags- och/eller produktnamn ett företag använder för att bli känt och få en stark marknadsposition utgör företagets varumärke eller varukännetecken. Varumärken kan registreras hos PRV och därmed skyddas mot intrång och annans yrkesmässiga utnyttjande i tio år om inte omregistrerin...

arrow_forward
rr

Bilar och andra transportmedel - inköp

Personbilar, lastbilar och andra transportmedel - vilka inte omsätts i verksamheten och därmed utgör varulager - räknas till företagets anläggningstillgångar. Hit räknas normalt även motorcyklar, släpvagnar och båtar som används som transportmedel samt motordrivna arbetsmaskiner med förarplats och ...

arrow_forward
Visar 1341 till 1350 av 5129 träffar.