Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Lagerfastighet

Definition Fastighet som enligt skattereglerna har klassificerats som en lagertillgång. Lagrum 17 kap. och 27 kap. IL Kommentar En fastighet kan klassificeras som en lagerfastighet antingen på grund av reglerna om byggnadsrörelse eller på grund av att ägaren bedriver handel med fastigheter. En...

arrow_forward
rr

Limitränta

Limitränta är en vanlig benämning på en avgift som utgår på en beviljad kredit oavsett om krediten utnyttjas eller inte. Därutöver betalas normalt en ränta på det faktiskt utnyttjade beloppet. Löpande bokföring Såväl limitränta som ränta på det utnyttjade beloppet debiteras konto 8410 Räntekostnad...

arrow_forward
rl

Mertid

När en anställd som ordinarie arbetstid har en kortare arbetstid än normal heltid på arbetsplatsen, kallas detta deltidsarbete. Deltidsarbetet kan vara förlagt med kortare arbetstid varje dag eller koncentrerat till vissa dagar i veckan, t.ex. måndag, onsdag och fredag, s.k. intermittent deltidsarb...

arrow_forward
rm

Mängdrabatt

arrow_forward
rm

Transporthandling

När en säljare redovisar en omsättning som export av varor eller som en EU-leverans av varor, tas i flera fall ingen svensk moms ut utan beskattningen sker i mottagarlandet. Säljaren måste kunna visa eller göra sannolikt att varorna har levererats till denna plats utanför EU om det är export eller ...

arrow_forward
rb

Bolagisering

Bolagisering är ett allmänt uttryck som vanligt innebär att en verksamhet som drivs i offentlig eller ideell regi omstöps så den ägs i bolagsform, vanligtvis ett aktiebolag. Bolagisering kan även användas med betydelsen att ett företag delas upp i flera självständiga bolag. Om ett större bolag avsk...

arrow_forward
rb

Vinstutdelning

Definition Vinstutdelning är en värdeöverföring från bolaget till aktieägarna baserat på den fastställda balansräkningen för föregående räkenskapsår. Vinstutdelning är alltså en förmögenhetsöverföring utan motprestation fördelad mellan aktierna i bolaget. Vinstutdelning är den huvudsakliga formen...

arrow_forward
rr

Negativ goodwill

K3-regler Negativ goodwill utgör enligt K3 punkt 19.15 den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är lägre än värdet enligt punkt 19.10 (förvärvade tillgångar och skulders verkliga värden) på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Up...

arrow_forward
rr

Internrepresentation

arrow_forward
rb

Lagerbolag

Definition Lagerbolag är en vanlig benämning för ett aktiebolag utan verksamhet som är bildat i syfte att säljas vidare. Lagerbolaget köps från särskilda bolagsbildare istället för att genomföra den process och registrering som krävs vid bildande av aktiebolag ( Bilda aktiebolag). Formellt sett b...

arrow_forward
Visar 1331 till 1340 av 5129 träffar.