Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Blombukett

Definition En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. ...

arrow_forward
ra

Dataskyddsförordningen, GDPR

Europeiska unionen beslutade om en ny förordning som tar sikte på regler kring hantering av personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Förordningen innehåller regler om hur man får ...

arrow_forward
§

Stiftelselag (1994:1220)

arrow_forward
rl

Återgång i arbete

Lag I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att återge en anställd som har varit sjuk eller skadad sin arbetsförmåga.

arrow_forward
rl

Blombukett

Lag Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna, personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvård...

arrow_forward
rb

Öppnande av bolagsstämma

Enligt mötespraxis bör ett möte öppnas, vilket innebär att någon person hälsar deltagarna välkomna och berättar för dem att den formella delen av mötet har inletts. Det kan exempelvis ske genom att mötesöppnaren säger ”Jag förklarar årsstämman i [XX AB] öppnad” och slår mötesklubban i bordet. En...

arrow_forward
rm

Överklaga

Definition Skatteverkets beslut i en fråga rörande ett företags momsredovisning kan normalt överklagas till allmän förvaltningsdomstol (Förvaltningsrätt, Kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen). Beslut som gäller t.ex. skatterevision och anstånd att betala skatt får inte överklagas. Lagrum...

arrow_forward
rs

Överlåtelse av näringsfastighet

Definition Transaktion som leder till att en näringsfastighet får ny ägare. Lagrum 26 kap. och 45 kap. IL Kommentar Beskattning i näringsverksamhet eller kapitalOm en fysisk person gör en överlåtelseennäringsfastighet som är kapitaltillgång sker beskattningen i inkomst av kapital. Man måste då...

arrow_forward
ra

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet är namnet på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Avtalet syftar till att företagsanpassa och decentralisera vissa områden; nämligen arbetsorganisation, företagets ekonomi, teknisk utveckling med mera samtidigt som det inbegriper regler om medbestämmande och samarbete...

arrow_forward
ra

Intressetvist

arrow_forward
Visar 1331 till 1340 av 5043 träffar.