Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Personalbil

arrow_forward
rm

B2C

Definition Förkortningen B2C betyder ”business to consumer” dvs. försäljning från ett företag till en konsument. Detta har betydelse när man ska besvara frågan i vilket land en transaktion ska beskattas (beskattningsland). Olika regler för beskattning gäller nämligen om köparen är beskattningsbar p...

arrow_forward
rb

Reservation

Definition Reservation är ett sätt att öppet ta ställning mot ett majoritetsbeslut i en beslutande församling och därmed få en avvikande mening antecknad i protokollet. Reservationen används både som protest och som ett sätt att försöka skapa en ansvarsbefrielse vid en eventuell skadeståndstalan ...

arrow_forward
rm

Personbil

arrow_forward
rs

Bolagsskatt

Definition Den inkomstskatt som ett företag betalar på sin inkomst. Lagrum 65 kap. 10 § IL Kommentar För beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018 men före den 1 januari 2021 är skattesatsen 21,4 procent (för tidigare beskattningsår är skattsatsen 22 %). För beskattningsår som påbö...

arrow_forward
rl

Semesterlagen

arrow_forward
rr

Leverantörsskulder

Vid kreditköp av varor och tjänster får företaget en faktura (räkning) som i dagligt språkbruk benämns leverantörsfaktura eller leverantörsskuld. Fram till dess fakturan är betald har företaget därmed en skuld till fakturaavsändaren, leverantören, en leverantörsskuld. Löpande bokföring Om inte bo...

arrow_forward
rs

Carry back

Definition Möjlighet att avräkna en inkomst eller skatt mot tidigare beskattningsår. Kommentar I vissa länder finns möjlighet att avräkna till exempel en förlust mot tidigare års vinster. Det kan även finnas länder där man tillåter avräkning av utländsk skatt mot skatt betald ett tidigare år. Den...

arrow_forward
rl

Personalvårdsförmåner

Lag Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvårds...

arrow_forward
rr

Personalskatt

Arbetsgivare är skyldiga att göra avdrag för preliminär A-skatt från de anställdas bruttolöner, skattepliktiga förmåner (t.ex. bil-, kost- och bostadsförmån) och traktamenten samt övriga skattepliktiga kostnads- eller uppdragsersättningar. Skyldigheten att göra avdrag för A-skatt grundas på en skat...

arrow_forward
Visar 1321 till 1330 av 5129 träffar.