Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Emission

arrow_forward
rs

Filial

Definition Ett utländskt bolag som bedriver näringsverksamhet i Sverige och som har registrerat sig hos Bolagsverket. Lagrum lagen om utländska filialer 2 kap. 29 § IL Kommentar En filial är inte ett självständigt subjekt, det utländska bolaget är den juridiska person som kan ikläda sig rättig...

arrow_forward
rs

Lagerreserv

arrow_forward
rs

Reservfond

Definition En del av det bundna kapitalet i ett aktiebolag. Lagrum 20 kap. 35-36 §§ ABL Kommentar Tidigare fanns ett krav på att 10 procent av årets vinst skulle sättas av till reservfonden till dess fonden uppgick till 20 procent av aktiekapitalet. Detta krav slopades i och med införandet av 2...

arrow_forward
ra

Övertid

Definition Övertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt lagen. Den ordinarie arbetstiden får enligt lagen vara högst 40 timmar per vecka. Arbete utöver dessa 40 timmar är således övertid. På mo...

arrow_forward
ra

VD

arrow_forward
rr

Internet

Löpande bokföring Anslutnings-, trafik- och månads- eller kvartalsavgifter avseende datanätet Internet kan särredovisas på ett konto för datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation oavsett vilken internetleverantör eller vilket abon...

arrow_forward
rs

Vesting

Definition Amerikanskt uttryck för den tidpunkt när en personaloption för första gången kan utnyttjas för förvärv av aktier.

arrow_forward
rs

Egenföretagare

Definition Egenföretagare kallas en fysisk person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag. Kommentar En egenföretagare enligt ovan är personligt ansvarig för företagets skulder, till skillnad från den som driver verksamhet i ett aktiebolag. Med begreppet egenföretagare b...

arrow_forward
rs

Pågående ny-, till- och ombyggnad

Definition En ännu inte slutförd ny-, till- och ombyggnad. Lagrum 19 kap. IL Kommentar En ny-, till- eller ombyggnad som inte är färdigställd är aktiverad som en tillgång i balansräkningen. Då den inte är färdigställd går det inte att göra värdeminskningsavdrag. Den dag som åtgärden är färdigst...

arrow_forward
Visar 1311 till 1320 av 5129 träffar.