Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Interimsbevis

Definition Ett interimsbevis är ett värdepapper som bevisar att innehavaren kommer att ha rätt att teckna aktier. Interimsbeviset är avsett att ersättas med en utgiven aktie. Interimsbevis kallas även för betald tecknad aktie (BTA). Syftet med att ställa ut interimsbevis är att rättighetsinnehavar...

arrow_forward
rr

Jubileum/jubileumsgåvor

Se uppslagsorden Jubileum och Jubileumsgåva i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Kommanditbolag

Definition Kommanditbolag är en form av Handelsbolag. I ett kommanditbolag har en eller flera delägare förbehållit sig rätten att inte svara för bolagets förbindelser med mera än de satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. I ett kommanditbolag måste det finnas en delägare, kallad komplem...

arrow_forward
ra

Drogtest

Frågan om rätt att drogtesta någon uppmärksammades stort i media i början av februari 2015 när det uppdagades att Sveriges Television hade beordrat en anställd att drogtesta sig regelbundet i en månads tid efter att en tittare hade meddelat arbetsgivaren att den anställde såg drogpåverkad ut under ...

arrow_forward
rr

Eget kapital i filialer

Eget kapital i en filial består normalt enbart av balanserade vinstmedel. Löpande bokföring I BAS finns inga särskilda konton för eget kapital i filialer. De konton som finns för aktiebolag föreningar kan användas även av filialer. Därmed används lämpligen konto 2090 Fritt eget kapital. K2-regler...

arrow_forward
rm

EU-momslag

arrow_forward
rs

Europabolag

Definition Juridisk person med verksamhet i flera länder inom EU. Lagrum lagen om europabolag 2 kap. 4 § IL Kommentar För att underlätta gränsöverskridande verksamhet inom EU finns möjlighet att bedriva verksamhet i ett europabolag. Bolaget ska ha minst 120 000 EUR i aktiekapital och kan bilda...

arrow_forward
rm

Factoring

Bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel är undantagna från moms, dvs. de är momsfria (se finansiell tjänst). Däremot sägs uttryckligen i momslagen att t.ex. administrativa tjänster avseende factoring inte är momsfria utan momspliktiga. Med administrativa tjänster avses t.ex. bokförin...

arrow_forward
rr

Faktura, inköp

Vid inköp av varor och tjänster får företaget normalt en faktura (räkning). Om inköpet har gjorts på kredit har företaget en leverantörsskuld till fakturan är betald. Angående moms på förskott eller à conto, förskott till leverantörer. Vilka uppgifter som en faktura måste innehålla för att köparen ...

arrow_forward
rs

Fastighetsinteckningar

Definition En säkerhet i fastighet som när den registreras hos Lantmäteriet kallas pantbrev. Lagrum 19 kap. IL Kommentar När en fastighetsägare tar ut nya pantbrev för att kunna belåna fastigheten genom en fastighetsinteckning utgår stämpelskatt på pantbrevets belopp. Stämpelskatten för pantbre...

arrow_forward
Visar 1301 till 1310 av 5043 träffar.