Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Glasögon

Löpande bokföring Arbetsgivarens utgifter för anställdas terminalglasögon bokförs normalt som skyddsmaterial i debet på konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial, arbetskläder. Se uppslagsorden Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Delningsprincipen

Definition Delar upp en transaktion som är både en gåva och en försäljning. Lagrum 44 kap. IL Kommentar Delningsprincipen är tillämplig för all lös egendom, som till exempel värdepapper och bostadsrätter. Om en tillgång säljs till ett belopp som är lägre än marknadsvärdet ska transaktionen del...

arrow_forward
rr

Personalfester

Löpande bokföring Företagets utgifter för personalfester kostnadsförs normalt på konto 7630 Personalrepresentation. Se uppslagsorden Representation i Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
ra

Vild strejk

Definition Med vild strejk menas en strejk som beslutats av de strejkande arbetstagarna själva, utan godkännande av en facklig organisation. Kollektivavtalsreglerade förhållanden I kollektivavtalsreglerade förhållanden är vilda strejker alltid olovliga. De utgör således ett brott mot fredsplikten...

arrow_forward
rm

Vin

arrow_forward
ra

Övertid

Definition Övertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt lagen. Den ordinarie arbetstiden får enligt lagen vara högst 40 timmar per vecka. Arbete utöver dessa 40 timmar är således övertid. På mo...

arrow_forward
rs

Lagerfastighet

Definition Fastighet som enligt skattereglerna har klassificerats som en lagertillgång. Lagrum 17 kap. och 27 kap. IL Kommentar En fastighet kan klassificeras som en lagerfastighet antingen på grund av reglerna om byggnadsrörelse eller på grund av att ägaren bedriver handel med fastigheter. En...

arrow_forward
rr

Garage

Löpande bokföring Företagets utgifter för uppförande av garage bokförs på samma sätt som utgifter för vanliga näringsfastigheter, fastigheter, inköp och byggnation. Om företaget i stället hyr garage eller parkeringsplatser i garage bokförs hyresutgifterna som vanlig hyra av lokal i kontogrupp 50. O...

arrow_forward
rs

Vesting

Definition Amerikanskt uttryck för den tidpunkt när en personaloption för första gången kan utnyttjas för förvärv av aktier.

arrow_forward
rl

Semesterlagen

arrow_forward
Visar 1301 till 1310 av 5129 träffar.