Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Påminnelseavgifter

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid är det god affärssed - men ej något lagkrav på - att säljaren/leverantören skickar en eller flera påminnelser. Om köparen/kunden trots detta inte betalar kan säljaren/leverantören efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkassolagen (1974:...

arrow_forward
rr

Rabattkuponger

arrow_forward
rr

Tidpunkt för bokföring

arrow_forward
rs

Intern representation

arrow_forward
ra

Befordran

Definition En befordran innebär normalt sett ny titel, ändrade arbetsuppgifter, högre lön samt mer ansvar. Ändring i anställningsavtalet I samband med befordran från en tjänst till en annan på arbetsplatsen bör parterna se till att ett tillägg till anställningsavtalet upprättas. Alternativt kan p...

arrow_forward
ra

Dataskyddsförordningen, GDPR

Europeiska unionen beslutade om en ny förordning som tar sikte på regler kring hantering av personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Förordningen innehåller regler om hur man får ...

arrow_forward
ra

Deltidsarbete

Definition Deltidsarbete innebär att en arbetstagare arbetar ett mindre arbetstidsmått än heltid, det vill säga mindre än 40 timmar per vecka. Deltidsarbetande har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. En förutsättning är dock att arbetstagaren besitter tillräckliga kvalifikationer. Vidar...

arrow_forward
ra

Diskrimineringsombudsmannen

De tidigare ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappsombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har avvecklats i och med 2009 års diskrimineringslag och ersatts av en ny myndighet, Diskrimine...

arrow_forward
ra

Dödsfall

För det fall en arbetstagare avlider medför detta naturligt nog att anställningen omedelbart upphör. Innestående lön och andra ersättningar, såsom till exempel semesterersättning och utlägg, ska redovisas och utbetalas till dödsboet. Lön och andra anställningsförmåner utgår till och med dödsdagen....

arrow_forward
ra

Ekonomiskt skadestånd

arrow_forward
Visar 1291 till 1300 av 5043 träffar.