Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Garage

Parkeringsplats som arbetsgivaren betalar och den anställde disponerar till sin privata bil är som huvudregel en skattepliktig förmån.

arrow_forward
rs

Back-to-back-lån

Definition Lån till en extern part som denne lånar vidare till ett företag i intressegemenskapen. Lagrum 24 kap. 20 § IL Kommentar Vissa räntor omfattas av ränteavdragsbegränsnings- regler som gör att de inte blir skattemässigt avdragsgilla. Räntekostnader till en extern part omfattas inte av ...

arrow_forward
rr

Glas, porslin, bestick

Löpande bokföring Företagets utgifter för glas, porslin, bestick, muggar, koppar etc. avseende personalen utgör normalt förbrukningsmateriel. Även kastruller, stekpannor, grytunderlägg etc. räknas hit, men liksom kaffe, te, mjölk, kakor, smör, bröd etc. kan dessa utgifter debiteras konto 7699 Övrig...

arrow_forward
rr

Utländsk moms

Företag som betalar moms i något annat land än Sverige får inte göra avdrag för denna utländska moms i skattedeklarationen, import och införsel. Däremot kan företaget efter ansökan till respektive lands moms-/skattemyndigheter under vissa omständigheter få tillbaka momsen. EU har gemensamma regler ...

arrow_forward
rr

Inom linjen-poster

Den 1 januari 2016 infördes ändringar ÅRL som bland annat innebär att möjligheten att redovisa poster inom linjen har slopats.

arrow_forward
rs

Förluster av kontanta medel

Definition Förlust av mynt och sedlar m.m. Lagrum 16 kap. 20 § IL Kommentar Förlust av kontanta medel genom brott är avdragsgill, men bara om det klart framgår att förutsättningarna för avdrag är uppfyllda. Av förarbetena (prop. 1996/97:54 s. 31) framgår att grundläggande krav bör vara att näri...

arrow_forward
rs

Courtage

Definition Avgift som kunden får betala till fondkommissionären eller banken vid köp och försäljning av värdepapper. Kommentar Courtage är en kostnad för att köpa eller sälja värdepapper. Kostnaden är avdragsgill vid kapitalvinstberäkningen som anskaffningsutgift respektive försäljningskostnad. C...

arrow_forward
rl

Banklista

När lönebearbetningen är färdig ska en bank- eller utbetalningslista kunna tas ut från lönesystemet.

arrow_forward
rs

Jubileum

arrow_forward
rr

Kostförmån

Löpande bokföring Om arbetsgivarens utgifter för kosten kan särredovisas debiteras dessa utgifter vid inköpstillfället på konto 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider, alternativt på konto 7380 Kostnader för förmåner för anställda. Arbetsgivaravgifter beräknas på schablonvärdena och...

arrow_forward
Visar 1291 till 1300 av 5129 träffar.